UEF: Suomen Akatemialta merkittävä tutkimusrahoitus Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (FORBIO) -hankkeelle

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto on valinnut neljä hanketta uuteen Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -tutkimusohjelmaan vuosille 2015–2020.

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoimalle FORBIO -hankkeelle Suomen akatemia myönsi 3.22 miljoonan euron tutkimusrahoituksen vuosille 2015–2017. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhdessä Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja Kemian laitos, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Euroopan Metsäinstituutti.

– FORBIO -hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista ja ratkaisumalleja, joilla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset tulevaisuudessa, kertoo konsortion johtaja, professori Heli Peltola Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osastolta.

– Niiden avulla voidaan myös sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, johon vaikuttavat ilmastonmuutos sekä metsäbiotalouden ja yhteiskunnan muutokset eri aikajänteillä ja alueilla, jatkaa Peltola.

FORBIO -hanke tekee tutkimusyhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa.

– FORBIOn vuorovaikutuspartnereina ja tutkimustiedon hyödyntäjinä on kansallisesti ja globaalisti merkittäviä metsäbiotalouden toimijoita ja keskeiset ministeriöt, kertoo hankkeen vuorovaikutusosiota vetävä konsortion varajohtaja, professori Jyrki Kangas.

– Hankkeen tulokset ja osaaminen hyödyttävät politiikan valmistelijoita ja päättäjiä Suomen lisäksi laajemmin EU:ssa, mitä edesauttavat Euroopan Metsäinstituutin verkostot ja kanavat. Tutkimustuloksista viestitään monipuolisesti kotimaassa ja kansainvälisesti, jotta ne saadaan vietyä laajaan käyttöön. Tällä varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus. 

FORBIO-hanke kattaa viisi toisiinsa kytkeytynyttä tutkimusteemaa

FORBIOn teemojen tutkimukselliset haasteet ratkaistaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri partnereiden eritysosaamista hyödyntäen.

– FORBIO selvittää miten metsien hoitoa tehostamalla ja mukauttamalla voidaan lisätä kestävästi ja resurssitehokkaasti metsäbiomassan tuotantoa eri tarpeisiin, huomioiden samalla muiden keskeisten ekosysteemipalveluiden tuottaminen ja riskien hallinta sekä tarve sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä, kertoo Peltola.

Tässä yhteydessä selvitetään myös erilaisten ilmastollisten riskien metsävaikutuksia, esimerkiksi metsien tuuli- ja lumituhoriskejä sekä kuivuustuhoja, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmän johtaja, dosentti Ari Venäläinen.

– Ilmatieteen laitoksen erilaiset ilmastoaineistot, kuten nykyilmasto ja ilmastonmuutosvaihtoehtoskenaariot eri aikajänteillä ja alueilla, ovat myös tärkeitä hankkeen toteutuksessa, jatkaa Venäläinen.

– FORBIO tutkii miten kehittämällä puunhankintateknologiaa, -järjestelmiä ja infraa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin voidaan tehostaa metsävarojen hyödyntämistä ja sen resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä, sekä turvata uusien teollisten symbioosien raaka-ainehuolto. Lisäksi se arvioi, miten puun kasvava kysyntä vaikuttaa biomassan hinnanmuodostukseen ja aluetalouteen, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusryhmän johtaja, professori Antti Asikainen.

– Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot, metsäbiomassan käyttötilastot sekä näiden pohjalta laaditut tasekartat ovat tärkeitä hankkeen toteutuksessa, sanoo Asikainen.

– FORBIO selvittää miten metsäbiomassan raaka-aineominaisuuksien parempi tunteminen ja uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat lisätä korkean jalostusasteen biokemikaalien ja muiden lopputuotteiden resurssitehokasta valmistamista puusta, sekä optimoida integroitua puubiomassan kierrätystä, kertoo Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksen tutkimusryhmän johtaja, professori Janne Jänis.  

– FORBIO tutkii miten voidaan turvata koko metsäbiotalouden, mukaan lukien metsäbiomassan tuotanto ja käyttö, ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä hyväksyttävyys, pyrittäessä ilmastoneutraaliin ja resurssitehokkaaseen metsäbiotalouteen, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tutkimusryhmän johtaja, professori Pekka Leskinen.  

FORBIO selvittää myös miten globaalimuutos ja Euroopan toimintaympäristön muutos, EU:n politiikat ja kansainväliset markkinat sekä erilaiset julkiset päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat metsäbiotalouden kehitysmahdollisuuksiin Suomessa, kertoo Euroopan metsäinstituutin tutkimusryhmän johtaja, professori Lauri Hetemäki.

Peltolan mukaan monitieteisellä FORBIO -hankkeella tutkimus- ja vuorovaikutuspartnereineen on erinomaiset edellytykset tuottaa tarvittavaa osaamista ja ratkaisumalleja, joiden avulla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset Suomessa.

Lisätietoja:

Professori Heli Peltola, Konsortion johtaja, tutkimusryhmän 1 johtaja, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, puh. 040 588 0005, heli.peltola@uef.fi  
Professori Jyrki Kangas, Konsortion varajohtaja (vuorovaikutusvastaava), tutkimusryhmän 1 varajohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, puh. 050 344 9888, jyrki.kangas@uef.fi
Professori Janne Jänis, tutkimusryhmän 2 johtaja, Itä-Suomen yliopisto, Kemian laitos, puh. 050 46 01057, janne.janis@uef.fi
Dosentti Ari Venäläinen, tutkimusryhmän 3 johtaja, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 4142, ari.venalainen@fmi.fi
Professori Antti Asikainen, tutkimusryhmän 4 johtaja, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 3250, antti.asikainen@luke.fi
Professori Lauri Hetemäki, tutkimusryhmän 5 johtaja, Euroopan metsäinstituutti, puh. 010 773 4316, lauri.hetemaki@efi.int
Professori Pekka Leskinen, tutkimusryhmän 6 johtaja, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1370, pekka.leskinen@ymparisto.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa