UEF: Suomen Akatemialta rahoitus kestävyysajattelun omaksumisen tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori, dosentti Simo Häyrysen johtamalle ”Kestävyyssiirtymän etulinjassa. Kestävyyspyrkimysten kulttuurinen omaksuminen eurooppalaisilla reuna-alueilla” -tutkimukselle 514 259 euron rahoituksen vuosille 2016–2019.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan syrjäisten alueiden kulttuuristen tekijöiden vaikutusta siihen, miten näillä alueilla omaksutaan kestävyysajattelua sekä siirrytään tuotannon ja kulutuksen kestävämpiin malleihin. Tutkimus valottaa sitä, mitkä aluekulttuurin tekijät edesauttavat ja mitkä puolestaan estävät näitä kestävyyssiirtymiä eurooppalaisilla ja erityisesti pohjoisilla reuna-alueilla.

Raaka-ainereserveinä usein pidetyillä alueilla paikalliseen elämäntapaan liittyvä kulttuuri voi vaikuttaa kestävyyssiirtymään niin myönteisesti kuin kielteisesti, uusia mahdollisuuksia hakevasti tai niitä torjuvasti. Tutkimushanke tarkastelee, onko alueilla erityisiä vahvuuksia ja/tai heikkouksia kestävyyspyrkimysten toteuttamisen kannalta.

Tutkimus paneutuu sekä ilmiön yleisiin piirteisiin että paikallisiin erityisyyksiin. Hankkeen tutkimukset keskittyvät ensinnäkin kestävyysajattelun omaksumiseen pohjoiskarjalaisissa ja sisilialaisissa maatalousyhteisöissä, toiseksi älykkään ja kestävän kasvun strategioihin pohjoisten alueiden kaupunkiseuduilla sekä kolmanneksi alueellisten kestävyysstrategioiden kulttuurisiin tekijöihin Kainuussa ja Jämtlannissa, Ruotsissa. Kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta tarkastelu laajenee myös muualle Eurooppaan, Sloveniaan, Italiaan, Ruotsiin ja Saksaan.

Maailmalla esiintyy lukuisia pyrkimyksiä tuotannon ja kulutuksen kestävämpiin malleihin. Siirtymä kestävyysajatteluun ei ole kuitenkaan tapahtunut samalla tavoin kaikkialla. Kestävyyssiirtymän toteutumista on aiemmin tarkasteltu esimerkiksi suurkaupunkien, teknologisten järjestelmien, suuryritysten ja tiettyjen teollisuusalojen näkökulmasta. Sen sijaan kulttuurista ja alueellista vaihtelua on tutkittu huomattavasti niukemmin.

Kestävyyssiirtymän sujuvuutta, edellytyksiä ja jäykkyyksiä tarkasteleva tutkimus avaa totutusta poikkeavan kuvan reuna-alueiden kulttuurisesta identiteetistä merkittävänä osana kestävyysajattelun omaksumista. Lähtökohta on, että perifeeriset yhteisöt eivät omaksu ulkopuolelta annettuja ideoita passiivisesti vaan pikemminkin vastaavat niihin symbolisella hallinnalla sekä käyttämällä luovasti ja valikoivasti perinteisten elämäntapojensa elementtejä. Tutkimushanke laajentaa ymmärrystä kestävyysajattelun omaksumisen sosiaalisesti ja kulttuurisesti moninaisesta luonteesta.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Simo Häyrynen p. 050 501 2427, simo.hayrynen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa