UEF: Tiedepäivässä tutustutaan Savonlinnan kampuksen tutkimukseen ja sen merkitykseen arjessa kuuntelemalla, kysymällä ja kokeilemalla

Itä-Suomen yliopistossa Savonlinnan kampuksella koulutetaan monipuolisesti luokanopettajia, aineenopettajia ja lastentarhanopettajia sekä alan asiantuntijoita ja tutkijoita. Harva kuitenkaan tietää, mitä kaikkea kampuksella tutkitaan. Itä-Suomen yliopisto järjestää Savonlinnan kampuksella torstaina 10. syyskuuta klo 13.15–17.00 kaikille avoimen Tiedepäivän, jossa on mahdollisuus tutustua kampuksen tutkimukseen.

Päivän ohjelmassa on seminaari ja tutkimusesittelyitä. Seminaari koostuu neljästä luennosta, joiden teemoja ovat draama innostavan oppimisen perustana, lapsilähtöinen tutkimus, tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä sekä savonlinnalainen tutkimus ennen ja tulevaisuudessa.

Posterinäyttelyssä esitellään meneillään olevia tutkimushankkeita. Tutkijoita voi jututtaa ja kokeilla käytännössä tutkijan taitoja. Savonlinnan kampuksen opettajankoulutus on taito- ja taidepainotteista (OpeArt), mikä näkyy myös tutkimuksessa. Kasvatustieteessä kiinnostuksen kohteina ovat muun muassa taito- ja taideainepainotteisen opetuksen kehittäminen, tieto- ja viestintäteknologia ja tulevaisuuden työelämätaidot, lapsinäkökulmaisuus, metsä oppimisympäristönä, design-orientoitunut pedagogiikka eli osallistuva ja yhteistoiminnallisesti tapahtuva oppiminen sekä opettajaopiskelijoiden käsitykset opetuksesta ja koulutyöstä sekä yhteisöllinen ja tutkiva opiskeluote. Varhaiskasvatuksen tutkimuskohteena ovat muun muassa arvot ja arvokasvatus.

Käsityötieteessä tutkimuksen keskiössä on kestävä käsityö, sen suunnittelu- ja valmistusprosessien sekä materiaalis-kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkimus erilaisissa konteksteissa. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on kestävän käsityön ja hyvinvoinnin tarkastelu eri näkökulmista (esimerkiksi psykologinen, historiallinen ja teknologinen).

Kotitaloustieteen tutkimuksen teema-alueita ovat ravitsemuskasvatus, kotitalouden pedagogiikka, kodin toiminta ja kestävä kehitys.

Posterinäyttelyssä on esillä myös jatko- ja perustutkinto-opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetyöaiheita. Lisäksi tieteen työpajoissa on mahdollisuus tutustua tutkimuksen tekemisessä tarvittaviin taitoihin ja menetelmiin. Normaalikoulun oppilaat opastavat tablettien käytössä ja ohjelmoinnissa sekä kertovat oopperaprojektistaan.

Lisätietoja:
Professori Liisa Karlsson, liisa.karlsson(at)uef.fi, p. 050 576 3295.

Tarkempia tietoja päivän ohjelmasta ja tutkimushankkeista löytyy osoitteesta www.uef.fi/savonlinnantiedepaiva

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa