UEF: Tilintarkastuslain uudistus tuo kysyntää osaaville ammattilaisille

Lakiuudistus muuttaa ensi vuodenvaihteessa tilintarkastajien tutkinto- ja valvontajärjestelmiä sekä muutoksenhakuprosessia.

Lakiuudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa tilintarkastajajärjestelmää. Uudistettu järjestelmä vastaa toimialan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin ja huomioi muun muassa EU-direktiivien vaatimukset.

Käytännössä yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajien erilliset järjestelmät lakkautetaan. Kaikkien tilintarkastajien valvonta keskitetään Patentti- ja rekisterihallituksessa toimivalle tilintarkastusvalvonnalle.

Tilintarkastajan tutkinnosta alan perustutkinto

Lakiuudistuksen myötä tutkintojärjestelmä muuttuu siten, että tilintarkastajan tutkinnosta tulee toimialan perustutkinto. Ammattinimikkeeksi on ehdotettu HT-tilintarkastajaa. Perustutkinnon suorittanut henkilö voisi toimia tilintarkastajana yksityisellä sektorilla valtaosassa yhteisöjä, säätiöitä ja pk-yrityksiä.

Perustutkinnon lisäksi voisi suorittaa sekä yksityisen että julkisen sektorin erikoistumistutkinnot. Suoritettavalla erikoistumistutkinnolla olisi keskeinen rooli ammattiosaamisen mittarina.

Tilintarkastajatutkintoon pääsemiseksi edellytettäisiin nykytilannetta vastaavasti korkeakoulututkintoa, suoritettuja opintoja asetuksella tarkemmin säädettävistä aihepiireistä sekä käytännön kokemusta. Tutkinnon puuttuessa voi vaihtoehtona olla riittävä käytännön kokemus.

Tilintarkastajan opinnot joustavasti avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa tilintarkastajan tutkintoon vaadittavat opinnot pääasiassa joustavasti etäopintoina.

HT-tilintarkastajan vaatimusten mukaisiin opintoihin kuuluvat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (52 opintopistettä), oikeustieteen opinnot (22 op) sekä muut opinnot, kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (22 op).

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin kuuluu neljä aihealuetta: ensimmäiseksi tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa, toiseksi kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi, kolmanneksi johdon laskentatoimi ja neljänneksi sisäinen valvonta.

Oikeustieteen opintojen alueita on kolme: eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely, toiseksi yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely sekä kolmanneksi kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö.

Muihin opintoihin kuuluu kauppa- ja taloustieteellisiä yleisopintoja neljältä aihealueelta: liiketaloustiede ja kansantaloustiede, toiseksi yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, kolmanneksi talousmatematiikka ja tilastotiede sekä neljänneksi tietotekniikka ja tietojärjestelmät.

Opiskelija voi valita jokaisesta aihealueesta haluamiaan opintojaksoja niin, että kokonaisuuteen vaadittava vähimmäisopintopistemäärä täyttyy. Kukin opintojakso lasketaan vain yhteen aihealueeseen. Opinnoista saa niin sanotun vastaavuustodistuksen tilintarkastajan tutkintoa varten.

Lisätietoja:

Suunnittelija Heli Reijonen, p. 050 467 7220, heli.reijonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa