UEF: Uusia opettajia koulutetaan draamakasvatuksen keinoilla

Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen luokanopettajankoulutus on painottunut taito- ja taideaineisiin sekä niiden pedagogiikkaan. Kampuksen uusi opetussuunnitelma on tehty vastaamaan peruskoulun vuonna 2016 käyttöönotettavan opetussuunnitelman tavoitteisiin. Painopisteenä Savonlinnassa on OpeArt-koulutus, jossa keskeisenä elementtinä on draama- ja musiikkiteatterityö.

OpeArtin tarkoituksena on kouluttaa tulevaisuuden luokanopettajia, joilla on erityisen hyvät valmiudet ilmaisun, moniammatillisen yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luovuuden edistämiseen omassa työtehtävässään. Draamatyössä opiskelijat oppivat myös integroimaan eri oppiaineita yhteisten aihekokonaisuuksien ympärille. Opettajalta vaaditaan tulevaisuudessa monipuolisen sisällöllisen osaamisen lisäksi myös taitoa kommunikoida, kohdata erilaisia ihmisiä sekä taitoa improvisoida muuttuvassa maailmassa.

– Teatteri-, ilmaisu- ja draamakasvatuksen kautta opettajaksi opiskeleva kohtaa teatterin tekemiseen liittyviä, tulevaa opettajuutta vahvasti tukevia ja persoonallisuutta kehittäviä harjoituksia. Projektityöskentely taas lisää luovuutta, rohkeutta, ilmaisukykyä ja johtamisvalmiuksia, kertoo kasvatustieteen professori Antti Juvonen.

OpeArtissa painotetaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumista.

– Ajatus on luokanopettajankoulutuksessa uusi, sillä aikaisemmin keskityttiin kouluttautumaan lähinnä siinä, missä oli jo aikaisemmin hankittu osaamista.

Monille opiskelijoille draamaprojektit ovat ensimmäisiä kosketuksia itseilmaisuun, mikä kertoo siitä, ettei draamakasvatusta ole nykyisen opetussuunnitelman puitteissa juurikaan kouluissa annettu. Niinpä projektien alkuvaiheessa opiskelijat voivat olla ahdistuneitakin.

– Harjoitusten etenemisen myötä asenteet selvästi muuttuvat, ja opiskelijat muuttuvat rohkeammiksi ja iloisemmiksi. Näillä vaiheilla on vahva yhteys opettajuuden eri elementteihin, ja opiskelijat oppivat soveltamaan niitä omassa tulevassa työssään.

Draamatyön seurauksena Savonlinnan kampukselle on syntynyt taito- ja taideaineiden sekä draamapedagogiikan tutkimuskeskittymä. Viime vuosina pro gradu -tasoisia tutkielmia taito- ja taideaineiden alalta on valmistunut yli sata kappaletta, ja tällä hetkellä väitöskirjoja on tekeillä liki kaksikymmentä kappaletta.

– OpeArt-koulutus tuottaa myös kansainvälisesti kiinnostavaa ja merkittävää tutkimusta opetusalalta koskien erityisesti taito- ja taideaineita ja niiden osuutta luokanopettajankoulutuksessa, erityisesti draamakasvatuksen kontekstissa.

Lisätietoja:
Professori Antti Juvonen, antti.juvonen(at)uef.fi, p. 050 593 8120

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa