UEF ja TTL: Työntekijöiden altistumista nanohiukkasille selvitetään erilaisilla työpaikoilla

Vaikka monissa prosesseissa tiedetään vapautuvan hengitysilmaan nanokokoluokan hiukkasia, työntekijöiden altistumista nanohiukkasille on tutkittu vielä vähän. Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen tutkijat selvittävät Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa työntekijöiden altistumistasoja nanohiukkasille konepaja-, puusepän-, ja leipomoteollisuudessa sekä kampaamoalalla hengitysvyöhykkeeltä tehtävien mittausten avulla.

– Altistumisen arvioinnin tulee perustua mahdollisimman tarkkaan tietoon hiukkasten pitoisuudesta ja kokojakaumasta, kertoo tutkija Mirella Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.

Nanohiukkasten lukumääräpitoisuus ja kokojakauma muuttuvat nopeasti siirryttäessä kauemmaksi päästölähteestä ja siksi työntekijöiden altistumista on tarpeen arvioida henkilökohtaisilla näytekeräimillä. Myös eri lähteistä peräisin olevien nanohiukkasten ominaisuudet, kuten muoto ja koostumus, selvitetään. 

Nanohiukkasten mittaustekniikkaa kehitetään jatkuvasti

Monet uusista kaupallisista mittalaitteista perustuvat hiukkasten varaamiseen diffuusiovaraajalla ja määrittävät esimerkiksi hiukkasten lukumäärän tai pinta-alan niiden kantaman varauksen perusteella. Tämä on mahdollista kuitenkin vain rajoitetulla hiukkaskokoalueella ja jos läsnä on paljon varsinkin suurempia hiukkasia, mittalaitteen antama tulos voi olla virheellinen.

– Näiden mittalaitteiden kanssa tulisi käyttää esierotinta, joka leikkaa näytteestä pois 400-500 nanometriä suuremmat hiukkaset, sanoo Miettinen.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan, valmistetaan ja testataan esierotin, jota käytetään keväällä 2016 toteutettavissa työpaikkamittauksissa. Mittauksia tehdään sekä ilman esierotinta että sen kanssa, jolloin nanohiukkasten osuus altistuksesta voidaan luotettavasti määrittää.
 

Tuloksena toimenpidesuositukset nanohiukkasaltistuksen vähentämiseksi työpaikoilla

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida altistumistasojen ja nanohiukkasten koostumuksen vaikutusta työntekijöiden terveysriskiin, sekä työntekijöiden suojautumistason riittävyyttä ja nanohiukkasaltistuksen hallintaa työpaikoilla. Tutkimuksen lopussa laaditaan toimenpidesuositukset nanohiukkasaltistuksen vähentämiseksi työpaikoilla jaettavaksi esimerkiksi työterveyshuollon kautta. Tutkimuksen tulokset valmistuvat keväällä 2017.

Lisätietoja:

Mirella Miettinen, p. 040 355 3217, mirella.miettinen (at) uef.fi
Anna-Kaisa Viitanen, p. 043 825 0672, anna-kaisa.viitanen (a) ttl.fi
 
https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=115172

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa