UEF väitös: 12.6. Voidaanko puuperäisen biomassan korjuumäärää Euroopassa lisätä?

Väitös metsätieteiden alalta

Väittelijä: MSc Hans Verkerk

Aika ja paikka: 12.6.2015 klo 12, BOR100, Borealis, Joensuun kampus

Puuperäisen biomassan hakkukertymää Euroopan Unionin alueella voitaisiin lisätä huomattavasti nykyisestä. Tämä johtaisi kuitenkin ristiriitatilanteisiin muiden ihmisille tärkeiden metsien ekosysteemipalveluiden kanssa.

Euroopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja ovat asettaneet tavoitteensa vuosille 2020 ja 2030. Tämän vuoksi puun ja puuperäisen biomassan saatavuus on noussut keskeiseen asemaan. MSc Hans Verkerkin väitöstutkimuksen mukaan vuonna 2030 EU:n metsien hakkuukertymä voisi olla jopa 620–891 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

– Tutkimukseni mukaan voisimme merkittävästi nostaa hakkuukertymää nykyisestä, mutta se vaatisi radikaaleja muutoksia Euroopan metsien hoidossa, kertoo Hans Verkerk, jonka metsätieteiden väitöstutkimus tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 12. kesäkuuta.

Metsät tarjoavat puun lisäksi monia muita hyötyjä yhteiskunnalle ja ihmisille. Meidän on tärkeää ymmärtää, miten ohjausjärjestelmät vaikuttavat erilaisten ekosysteemipalveluiden tuotantoon, Verkerk jatkaa.

Väitöksessään Verkerk analysoi ja arvioi tehostetun biomassan tuotannon ja biodiversiteetin suojelun vaikutuksia Euroopan metsien tarjoamiin ekosysteemipalveluihin.

Tehostettu puuperäisen biomassan korjuu saattaa johtaa ristiriitatilanteisiin muiden metsien ekosysteemipalveluiden kanssa. Jos esimerkiksi kuolleen puun määrä vähenisi, sillä voisi olla vaikutuksia biodiversiteettiin, sillä kuollut puu tarjoaa kasvualustan monille kasvi- ja eläinlajeille. Euroopan metsien rooli hiilinieluna on ollut tärkeä jo vuosikymmenten ajan, mutta jos biomassan tuotantoa tehostetaan, saattavat metsät muuttua hiilen lähteeksi.

Verkerkin tutkimustulokset tarjoavat koko Euroopan kattavaa tietoa ja niitä onkin jo hyödynnetty metsäpolitiikan tukena – useat Euroopan maat ovat käyttäneet hänen arvioitaan laatiessaan kansainvälisiä ilmastosopimuksia. Väitös korostaakin suunnittelun ja ohjausjärjestelmien roolia: on tärkeää ottaa huomioon sekä biodiversiteetin suojelu, lisääntyvä puuraaka-aineen tarve että ekosysteemipalveluiden tuotanto. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, millä alueilla biodiversiteetin suojelu on ensisijaisen tärkeää, millä alueilla puuntuotanto voidaan maksimoida ja missä molemmat tulee huomioida metsien hoidossa.

MSc Hans Verkerkin metsätieteiden
alaan kuuluva väitöskirja Assessing impacts of intensified biomass removal and biodiversity protection on European forests (Intensiivisen puubiomassan korjuun ja biodiversiteetin suojelun vaikutus Euroopan metsiin) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Bjarni Sigurðsson, Agricultural University of Iceland, ja kustoksena professori Timo Pukkala, Itä-Suomen yliopisto.

Hans Verkerk on syntynyt vuonna 1980 Rotterdamissa Hollannissa. Hän on valmistunut MSc:ksi vuonna 2005 Wageningen Universitysta ja toiminut tutkijana vuodesta 2005 saakka European Forest Institutin toimistoissa Joensuussa ja Barcelonassa.

Lisätietoja: Hans Verkerk, p. + 34 663 625 875, hans.verkerk@efi.int

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa