UEF väitös 10.4.: Kaihileikkauksen jälkeiset silmäoireet yleisempiä kuin on luultu

Väitös lääketieteen alalta

Väittelijä: LL Susanna Porela-Tiihonen

Aika ja paikka: 10.4.2015 klo 12, KYS, Auditorio 2, Kuopio

Kaihileikkauksen jälkeen esiintyy aiemmin luultua useammin silmäoireita. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava lääketieteen lisensiaatti Susanna Porela-Tiihosen väitöstutkimus osoitti, että vaikka suurin osa toipuu kaihileikkauksesta ilman merkittäviä jälkioireita, osalla potilaista toipumiseen liittyy merkittäviä kivuliaita silmäoireita. Leikkauksen jälkeiset silmäoireet pitää tunnistaa, sillä ne ovat yhteydessä heikompaan potilastyytyväisyyteen leikkauksen jälkeen.

Kaihileikkaus on yleisin kirurginen toimenpide kehittyneissä maissa, ja Suomessa leikkauksia tehdään vuosittain yli 50 000. Kaihileikkauksen jälkeistä toipumista on pidetty potilaalle helppona ja vähäoireisena, mutta leikkauksen jälkeistä kipua ei ole aiemmin kattavasti selvitetty. Porela-Tiihosen väitöstutkimuksessa tutkittiin 196 iältään 40–91-vuotiasta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2010–2011 leikattua potilasta. Tutkimuspotilaat haastateltiin ennen leikkausta ja leikkauspäivänä sekä päivä, viikko, 6 viikkoa ja vuosi leikkauksen jälkeen.

Kipua joka kolmannella, lähes puolella uusia silmäoireita

Kaihileikkauksen jälkeisinä ensimmäisiä tunteina kolmannes (34 %) tutkimuspotilaista koki silmäkipua, ja yhdellä kymmenestä kipu oli voimakkuudeltaan kohtalaista tai kovaa. Silmäkivun esiintyvyys väheni sairaalasta kotiutumisen jälkeen; joka kymmenes potilas koki silmäkipua ensimmäisen kuuden viikon aikana. Leikkauksen jälkeisiin viikkoihin liittyi myös muita silmäoireita, kuten vierasesineen tunnetta, valonarkuutta, kirvelyä ja kutinaa. Lähes puolet (45 %) potilaista kertoi leikkauksen jälkeen ilmenneen uusia oireita, joita ei ollut ennen leikkausta. Näistä yleisin oli vierasesineen tunne silmässä, jota ilmeni joka viidennellä potilaalla.

Leikkauksen jälkeiset silmäoireet yhteydessä potilastyytyväisyyteen

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kaihileikatuista potilaista 85 % oli tyytyväisiä leikkaustulokseen ja hoitoonsa, mikä on aiempiin kansainvälisiin tuloksiin verrattuna varsin hyvä tulos. Tutkimuksessa löydettiin yhteys leikkauksen jälkeisten silmäoireiden ja heikommaksi ilmoitetun potilastyytyväisyyden välillä. Tämä osoittaa oireiden tunnistamisen, ennaltaehkäisyn ja hoidon tärkeyden. Kaihileikkauksen oikea ajoitus on tärkeää myös potilastyytyväisyyden kannalta. Ne potilaat, joille oli ennen leikkausta ehtinyt kehittyä vähemmän näkökykyyn liittyviä arjessa selvitymisen vaikeuksia, olivat tyytyväisempiä leikkauksella saavutettuun näkökyvyn parenemiseen.

Kaihileikkaus parantaa iäkkäiden terveyteen liittyvää elämänlaatua

Väitöstutkimuksessa mitattiin terveyteen liittyvää elämänlaatua Suomessa kehitetyllä 15-D-elämänlaatumittarilla. Kaihileikkaus paransi potilaiden elämänlaatua merkittävästi. Kaihipotilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu oli kuitenkin sekä ennen leikkausta että edelleen vuosi leikkauksen jälkeen heikompi kuin verrokkiväestöllä.

Lääketieteen lisensiaatti Susanna Porela-Tiihosen lääketieteen alan väitöskirja Recovery after cataract surgery (Kaihileikkauksen jälkeinen toipuminen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Juha Holopainen Helsingin yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Hannu Kokki Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja: Susanna Porela-Tiihonen, p. 040-7761183, porela (at) student.uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa