UEF väitös 11.6.: Uusi työkalu muistisairauksien erotusdiagnostiikkaan

Väitös neurologian alalta

Väittelijä: MD Miguel Ángel Muñoz Ruiz

Aika ja paikka: 11.6.2014 klo 12, Canthia, luentosali L3, Kuopio

Muistisairauksien diagnostiikkaa varten on kehitetty uusi työkalu, jonka MD Miguel Ángel Muñoz Ruiz esittelee Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan. Työkaluun kuuluu numeerinen sairausindeksi ja visuaalinen taudin sormenjälki. Indeksi yhdistää tietoja useista lähteistä ja sormenjälki näyttää löydökset helposti tulkittavassa visuaalisessa muodossa.

Arviolta yli 35.6 miljoonalla ihmisellä maailmassa oli etenevä muistisairaus vuonna 2010. Sairastuneiden määrä nousee tulevina vuosina, ja on tärkeää tunnistaa nämä potilaat ajoissa ja antaa heille asianmukaista hoitoa ja tukea.

Muistisairauden tunnistaminen ja erotusdiagnostiikka on haaste erityisesti taudin alkuvaiheissa. Alzheimerin tauti on muistisairauksista yleisin. Usein muistisairautta ennakoi lievä kognitiivinen heikentyminen. Monissa tutkimuksissa on etsitty keinoja ennustaa lievän kognitiivisen heikentymisen mahdollista etenemistä Alzheimerin taudiksi. Lisäksi on ehdotettu monia menetelmiä Alzheimerin taudin ja toisen suhteellisen tavallisen rappeuttavan muistisairauden, otsalohkodementian, erottamiseksi toisistaan. Näiden sairauksien varhainen ja oikea diagnoosi on tärkeää, jotta potilaalle voidaan antaa oikeanlaista hoitoa.  

Viime vuosina on otettu tärkeitä edistysaskeleita erityisesti uusien diagnostisten menetelmien kehittämisessä. Potilastyössä käytetään useita biomarkkereita ja testejä, kuten aivoselkäydinnesteen biomarkkereita, kuvantamismenetelmiä, geneettistä profilointia ja neuropsykologisia testejä. Erotusdiagnoosi ei ole kuitenkaan helppoa, sillä eri muistisairauksissa on samankaltaisia oireita ja biomarkkerilöydöksiä. Lisäksi tulosten tulkinta on aina subjektiivista ja riippuu lääkärin ammattitaidosta.   Ei ole yksittäistä biomarkkeria tai testiä, joka voisi selkeästi osoittaa, että potilaalla on joko Alzheimerin tauti tai otsalohkodementia.

Muñoz Ruizin väitöskirja esittelee muistisairauksien erotusdiagnostiikkaan kehitetyn uuden menetelmän. Diagnostiikkaa tukeva työkalu sisältää numeerisen sairausindeksin (Disease State Index) ja visuaalisen taudin sormenjäljen (Disease State Fingerprint) . Tietokoneohjelma yhdistää tietoja useista lähteistä kuten psykologisista testeistä ja aivorakenteiden magneettikuvista ja antaa niiden perusteella indeksin. Indeksi on lukuarvo, joka vaihtelee nollan ja yhden välillä. Terveellä arvo on lähellä nollaa. Jos arvo on lähellä yhtä, tutkimustulokset viittaavat muistisairauteen. Sormenjälkikuvio näyttää löydökset helposti tulkittavassa visuaalisessa muodossa, josta keskeiset löydökset voi havaita nopeasti värin ja koon perusteella.

Työkalu auttaa lääkäriä profiloimaan muistipotilasta ja tukee oikeaan diagnoosiin pääsemistä.

MD Miguel Ángel Muñoz-Ruizin väitöskirja Disease State Index and neuroimaging in frontotemporal dementia, Alzheimer's disease and mild cognitive impairment tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Alberto Lleó Bisa, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, ja kustoksena professori Hilkka Soininen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja:

MD Miguel Ángel Muñoz Ruiz, p. 044 070 7113, miguel.munoz (at) uef.fi

Professori Hilkka Soininen, p. 0405735749, hilkka.soininen (at) uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa