UEF väitös 13.6.: Kyproksenkreikkalaiset ja -turkkilaiset opiskelijat uskaltavat haaveilla yhteisestä tulevaisuudesta

Väitös sosiologian alalta

Väittelijä: YTM Andri Neophytou

Väitösaika ja -paikka: perjantai 13.6. klo 12.00, M102, Metria, Joensuun kampus

Tuoreen tutkimuksen perusteella kyproksenkreikkalaiset ja -turkkilaiset opiskelijat uskovat rauhanomaisen rinnakkaiselon mahdollisuuteen Kyproksella. Yhteiskuntatieteiden maisteri Andri Neophytoun väitöstutkimus osoittaa, että kyproksenturkkilaiset suhtautuvat kyproksenkreikkalaisten kohtaamiseen myönteisemmin ja ovat kiinnostuneempia kyproksenkreikkalaisista kumppaneista ja ystävistä. Lisäksi he ovat kiinnostuneempia osallistumaan yhteisöjen välisiin tapahtumiin kuin kyproksenkreikkalaiset.

Neophytou selvitti väitöstutkimuksessaan kyproksenkreikkalaisten ja -turkkilaisten yliopisto-opiskelijoiden suhtautumista toisiinsa. Tutkimuksen tulokset ovat erittäin ajankohtaisia nyt, kun Kyproksen 40 vuotta ratkaisemattomana pysyneen tilanteen ratkeaminen ja Turkin liittyminen Euroopan unioniin näyttävät olevan lähellä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kaksi perinteisesti vihollisina pidettyä ihmisryhmää muodostavat käsityksen ”meistä” ja ”heistä”. Lisäksi selvitettiin opiskelijoiden asenteita ”toisia” kohtaan ja siitä, miten he kokevat oman ryhmänsä verrattuna toiseen ryhmään.

Kyproksen kysymys on ollut ratkaisematta vuodesta 1974, josta lähtien niin sanottu vihreä linja on jakanut saaren kahtia pohjoisen turkkilaiseen ja etelän kreikkalaiseen osaan. Kummallakin osalla on oma autonominen hallintonsa. Kyproksenkreikkalainen hallinto on tunnustettu kansainvälisesti. Turkki ei kuitenkaan ole tunnustanut sitä, ja Turkki puolestaan on ainoa kyproksenturkkilaisen hallinnon tunnustanut valtio.

Uusi sukupolvi päässyt yli kielteisistä muistoista?

Neophytou korostaa, että kahden Kyproksella asuvan yhteisön välinen konflikti on vaikuttanut useiden sukupolvien elämään. Siinä on myös haavoittunut ihmisiä. Tutkimuksen perusteella opiskelijat kuvailivat oman kulttuuritaustansa edustajia myönteisemmällä tavalla ja kokivat saaneensa ”toisilta” epäreilua kohtelua. Tutkimus kuitenkin osoittaa, etteivät kielteiset muistot vaikuta uuden sukupolven opiskelijoihin voimakkaasti, eivätkä opiskelijoiden yleiset asenteet ”toisia” kohtaan olleet äärimmäisen kielteisiä.

Tutkimuksen perusteella kyproksenkreikkalaiset suhtautuivat ”toisiin” kyproksenturkkilaisia kielteisemmin. Neophytou havaitsi, että vaikka kyproksenturkkilaiset pyrkivät erottautumaan turkkilaisista siirtolaisista, kyproksenkreikkalaiset eivät havainneet eroa näiden ryhmien välillä. Neophytou kehitti tutkimuksessaan mallin, joka osoittaa ”toisen” läheisyyden, kontaktin muihin kulttuureihin ja kansallistunteen korreloivan ”toisiin” kohdistuvan asenteen kanssa.

Tutkimuksessa on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Neljääsataa kyproksenkreikkalaista ja kyproksenturkkilaista opiskelijaa pyydettiin vastaamaan kyselylomakkeeseen. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi joitakin tärkeitä tuloksia analysoitiin tarkemmin todistusanalyysin avulla.

YTM Andri Neophytoun väitöskirja Conceptions of ‘Us’ and ‘Them’: The Attitude of Greek Cypriot and Turkish Cypriot University Students towards the ‘Other’ tarkistetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Opponenttina toimii professori Spyros Spyrou Kyproksen eurooppalaisesta yliopistosta ja kustoksena professori Mhammed Sabour Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat.

Lisätietoja: Andri Neophytou, puh. +0035799520980, andri1us(at)yahoo.gr

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa