UEF väitös 13.6.: Opetuksen eheyttäminen johtaa oppilaslähtöiseen ja oppimiskeskeiseen pedagogiikkaan

Väitös soveltavan kasvatustieteen alalta

Väittelijä KM Päivi Kujamäki

Väitösaika ja -paikka: perjantai 13. kesäkuuta 2014, klo 12, Sampo-Sali (A 118) Savonlinnan kampus

Opetuksen eheyttäminen tarkoittaa oppiaineksen ja opetustilanteiden jäsentämistä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Se on ollut kaikkien Suomen koululaitoksen opetussuunnitelmien tavoitteena, mutta ei ole välttämättä toteutunut käytännössä, jota on hallinnut oppiainejakoinen ja oppikirjasidonnainen opetus. Opetussuunnitelman (2004) aihekokonaisuudet tarjoavat tilaisuuden eheyttää opetusta syvällisesti. Ne edustavat juuri niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat tässä ajassa ja ympäröivässä maailmassa oppilaalle tarpeellisia. Näitä kansalaiskasvatusta sisältäviä aihekokonaisuuksia on seitsemän: Ihmisenä kasvaminen; Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys; Viestintä ja mediataito; Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys; Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta; Turvallisuus ja liikenne sekä Ihminen ja teknologia.

KM Päivi Kujamäen väitöstutkimus osoitti, että opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista liikkeelle lähtevä opetuksen eheyttäminen yhdistää koulun sitä ympäröivään maailmaan ja johtaa lapsilähtöiseen ja oppimiskeskeiseen pedagogiikkaan. Aihekokonaisuuksiin liittyvissä projekteissa oppilaat pääsivät toteuttamaan luontaista viettymystään vuorovaikutukseen, tutkimiseen, tekemiseen ja taiteelliseen ilmaisuun.

Tutkimuksessa mukana olleet luokanopettajat saivat toisiltaan ideoita ja vertaistukea. Heidän käsityksensä opetuksen eheyttämisestä syvenivät ja rikastuivat, ja he tulivat tietoisemmiksi aihekokonaisuuksien tavoitteista ja sisällöistä sekä siitä, kuinka niitä voidaan käsitellä käytännössä. Kun opettajat kirjoittivat omaa opettajuuttaan käsitteleviä kirjoitelmiaan ja pohtivat ryhmän kokoontumisissa yhdessä ammatillisia kysymyksiä, he tulivat paremmin tietoisiksi itsestään opettajina; siitä, mitä he ovat ammattinsa edustajina. Osallistava toimintatutkimus tarjosi näin tilan dialogiin ja yhdessä oppimiseen.

Toimintatutkimuksessa yhteisenä tavoitteena oli opetuksen eheyttäminen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia käsittelemällä. Opetuksen eheyttämisen lisäksi tutkimuksessa oli pyrkimyksenä tukea, edistää ja ymmärtää opettajan ammatillista kehittymistä.

Päivi Kujamäen soveltavan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja: ”Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttäminen; Osallistava toimintatutkimus luokanopettajille” tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Hannu L.T. Heikkinen Jyväskylään yliopistosta ja kustoksena professori Pertti Väisänen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja:

Päivi Kujamäki, p. 050 539 6974, paivi.kujamaki(at)savonlinna.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa