UEF väitös 14.8.: Suomalaiset modernit huonekalut saaneet vaikutteita kiinalaisista Ming-tyylin huonekaluista

Väitös kulttuurintutkimuksen alalta

Väittelijä: MA Wu Enqin

Aika ja paikka: 14.8.2015 klo 12, Carelia-rakennus, sali C2, Joensuun kampus

Suomalaisten modernien huonekalujen ja kiinalaisten Ming-tyylin huonekalujen väliltä löytyy samankaltaisuuksia, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöskirja.

Master of Arts Wu Enqin tarkasteli väitöskirjassaan, miten ja miksi suomalaisilla moderneilla huonekaluilla on samankaltainen muotokieli kiinalaisten Ming-tyylin huonekalujen kanssa, vaikka huonekalutyylit ovat eri aikakausilta ja eri paikoista erilaisine taustoineen. Kiinalaiset Ming-tyylin huonekalut ovat kovapuisia huonekaluja, joita valmistettiin alun perin Suzhoun kaupungin alueella Kiinassa ja joita esiintyi 1500-luvulta 1700-luvun alkuun.

Tutkimus keskittyi Alvar Aallon, Eero Aarnion ja Yrjö Kukkapuron suunnittelemiin töihin. Tutkimuksessa suomalaista ja kiinalaista huonekalutyyliä vertailtiin design-ilmiön (materiaali, muoto ja toiminnot), design-periaatteen ja syvemmän kulttuuriseen merkityksen näkökulmista. Tulokset paljastivat sekä samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia ja niiden syitä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös huonekalujen samankaltaisuuteen johtaneita vaikutteita. Analyysissä keskityttiin ensin Kiinan ja Euroopan väliseen yhteyteen yleisesti, jonka jälkeen tutkittiin Kiinan ja Ruotsin välisiä yhteyksiä, ja lopuksi kiinalaisen kulttuurin vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi käsitteitä kineseria, sinologia ja Chinesism.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten modernien huonekalujen ja kiinalaisten Ming-tyylin huonekalujen samankaltaisuuksia voidaan selittää sillä, että kaksi yhteiskunnallista ideologiaa, demokratia ja feodalismi, eivät ole Suomessa ja Kiinassa absoluuttisia. Tätä voidaan pitää kompromissina kahdessa erilaisessa kulttuurissa sekä perusteena ihmisten väliselle ymmärrykselle. Maille on myös yhteistä sisäänpäin kääntynyt kulttuuri, ja molempien tyylien design-periaatteet pitävät kiinni yhdenmukaisesta yleismaailmallisesta arvosta. Suomalaisilla moderneilla huonekaluilla oli oma riippumaton design-ideansa niiden ottaessa vaikutteita Ming-tyylin huonekaluista. Kaiken kaikkiaan huonekalujen samankaltaisuuksia selittävät samankaltainen design-idea ja vaikutteet, joiden välittymisen molemmat huonekalutyylit mahdollistavat.

Tutkimuksessa käsiteltiin lisäksi muutamia keskeisiä kysymyksiä, kuten miten suunnittelijat voivat saada vaikutteita jostakin työstä kopioimatta sitä, ja missä nykypäivänä on mahdollista tuoda esiin Ming-tyylin huonekalujen design-ideoita.

Master of Arts Wu Enqinin väitöskirja What does design Expose? A comparative study of Finnish modern furniture and Chinese Ming-style furniture tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filsofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mirja Kälviäinen Lahden ammattikorkeakoulusta ja kustoksena professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja:

Wu Enqin

wnqs@hotmail.com

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa