UEF väitös 17.6.: Laserkeilauksella yhä monipuolisempaa tietoa käytännön metsätalouteen

Väitös metsätieteiden alalta

Väittelijä: MMM Inka Pippuri

Aika ja paikka: 17.6.2015, 12.00, BOR100, Borealis, Joensuun kampus

Suomessa on hiljattain siirrytty uuteen ilmasta suoritettavaan laserkeilausperusteiseen metsien inventointiin, jonka avulla puustotunnukset voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin ja kustannustehokkaammin.

Maatalous-ja metsätieteiden maisteri Inka Pippuri kehitti väitöskirjatyössään laserkeilausperusteista metsien inventointia metsänhoidon päätöksenteon tueksi soveltaen uudenlaisia lasermuuttujia ja useita aineistolähteitä. Työssä tutkittiin erityisesti metsämaan luokittelua, puulajikohtaisten puustotunnusten ennustamista ja puiden tilajärjestyksen sekä metsänhoitotarpeiden, kuten ensiharvennuksen ja taimikonhoidon tunnistamista.

Tulokset osoittivat, että metsämaan luokittelu sekä puuston tilajärjestyksen ja metsänhoitotarpeen tunnistaminen on mahdollista laserkeilausperusteiseen metsien inventointimenetelmään perustuen. Lisäksi puulajitiedon käyttö lisätietona olemassa olevasta kuviotietoaineistosta havaittiin hyödylliseksi puulajikohtaisten puustotunnusten ennustamisessa. Erityisesti uudenlaisten horisontaalisten lasermuuttujien sekä useiden aineistolähteiden yhdistetty käyttö mahdollistivat osan onnistuneista tuloksista tässä työssä.

Laserkeilausaineistoon perustuvassa aluepohjaisessa inventoinnissa hyödynnettiin useita aineistolähteitä, kuten laserkeilaus-, satelliitti-, ilmakuva- ja olemassa olevaa kuviotietoaineistoa. Lisäksi testattiin valtakunnan metsien inventoinnin maastoaineiston soveltuvuutta mallinnusaineistoksi. Erityisesti tutkittiin uudenlaisten horisontaalisten lasermuuttujien soveltuvuutta metsämaan, puiden tilajärjestyksen sekä ensiharvennustarpeen luokittelussa.

Erityisen hyvin onnistui maankäytön luokittelu, mutta myös kasvupaikkojen, sekä kuivatustilanteen luokittelu onnistui kohtuullisen hyvin. Puulajikohtaisten puustotunnusten ennustaminen useamman kuin kolmen puulajin tapauksessa tarkentui, kun ennustamisessa hyödynnettiin puulajitietoa olemassa olevasta kuviotietoaineistosta. Puuston tilajärjestyksen sekä ensiharvennustarpeen tunnistaminen onnistui erityisen hyvin ja taimikonhoitotarpeen kohtuullisesti. Uudenlaisten horisontaalisten lasermuuttujien havaittiin olevan tärkeimpiä selittäviä muuttujia maankäyttöluokkien, metsämaan päätyypin, kuivatustilanteen, puiden tilajärjestyksen sekä ensiharvennustarpeen ennustamisessa.

Väitöskirjatutkimuksessa tuotettiin uutta metodologista tietotaitoa horisontaalisten lasermuuttujien sekä useiden aineistolähteiden yhtäaikaisesta hyödyntämisestä kustannustehokkaassa metsien inventoinnissa ja metsänhoidon suunnittelussa. Osaa tässä työssä kehitetyistä menetelmistä on jo sovellettu metsien inventointiin Suomessa.

MMM Inka Pippurin väitöskirja Airborne laser scanning based forest inventory for forest management by applying novel metrics and multiple data sources (Laserkeilausperusteisen metsien inventoinnin kehittäminen metsänhoidon päätöksenteon tueksi hyödyntäen uudenlaisia lasermuuttujia sekä useita aineistolähteitä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Annika Kangas Luonnonvarakeskuksesta ja kustoksena dosentti Petteri Packalen Itä-Suomen yliopistosta.

Inka Pippuri on syntynyt vuonna 1986 Pyhäselässä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2005 Pyhäselän lukiosta. Hän on suorittanut maatalous- ja metsätieteen maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2010.

Lisätietoja: Inka Pippuri, p. 050 375 1314, inka.pippuri@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa