UEF väitös 21.8.: Omistajaintressi ja yksilöerot tilintarkastuksessa ohjaavat yksityisen yrityksen raportoimaa tulosta

Väitös pk-yritysten taloushallinnon ja rahoituksen alalta

Väittelijä: KTM Jussi Karjalainen

Väitösaika ja -paikka: perjantai 21.8.2015 kello 12.00, sali MS302, Medistudia, Kuopion kampus

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että yksityisen yrityksen tuloksenohjaus määräytyy monen vastakkaisen motiivin kuten verojen, osinkojen ja signaloinnin seurauksena. Niiden yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin omistajajohdon intressi. Lisäksi tutkimus osoittaa, että tilintarkastuserot miesten ja naisten välillä asettavat puitteet yksityisen yrityksen tuloksenohjaukselle. Kauppatieteiden maisteri Jussi Karjalainen selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan tuloksenohjausta sitä laaja-alaisesti rajoittavien tekijöiden osalta. Lisäksi hän tarkasteli vuoden 2005 verouudistuksen yhteyttä yksityisen yrityksen tuloksenohjaukseen Suomessa.

Väitöstutkimus perustui laajaan yksityisistä yrityksistä kerättyyn tilinpäätösaineistoon 13 Euroopan Unionin jäsenmaan alueelta, pääpainona Suomi. Tutkimus käsitti vuodet 1999–2011.

Verotusympäristöjen välillä on eroja

Karjalaisen väitöstutkimuksessa selvisi, että tilinpäätösraportoinnin verosidonnaisuus vaikuttaa siihen, miten voimakkaasti yritysverotus ohjaa raportoitua tulosta. Mukana tutkimuksessa olivat alhaisen ja korkean verosidonnaisuuden ympäristöt 13 Euroopan maasta. Tilinpäätösraportoinnin verosidonnaisuus on korkealla tasolla esimerkiksi Suomessa ja valtaosassa muita Euroopan Unionin jäsenmaita. Näissä ympäristöissä havaittiin enemmän vero-ohjautuvaa tuloksenraportointia konservatiivisuudella mitattuna alhaisen verosidonnaisuuden maihin nähden. Tulokset viittaavat siihen, että verosääntelyllä on yksityisen yrityksen omistajien raportointikysyntää ohjaava vaikutus.  

Sukupuolten välisillä tilintarkastuseroilla on merkitystä

Väitöstutkimus osoitti, että yritykset, joissa tilintarkastajana oli nainen, raportoivat keskimäärin konservatiivisempaa tulosta – myös kosmeettisella tasolla mitattuna – kuin yritykset, joissa tilintarkastajana oli mies. Tulos tukee aikaisempia havaintoja, joiden mukaan tilintarkastuksessa on havaittu olevan eroja miesten ja naisten välillä. Siten väitöstutkimuksen tuloksella on merkitystä arvioitaessa tilinpäätöksen osoittaman tuloksen laadukkuutta mies- ja naistilintarkastettujen yksityisten yritysten välillä.

Painaako yritys vai osinkovero enemmän?

Väitöstutkimuksessaan Karjalainen otti suurennuslasin alle Suomen vuoden 2005 verouudistuksen selvittääkseen veroreformin yhteyttä tuloksenohjaukseen yksityisessä yrityksessä. Mainitsemisen arvoista on se, että vuoden 2005 verouudistus mahdollisti hetkellisesti verovapaiden voittojen pidättämisen myöhempiä investointeja varten. Väitöstutkimuksen tulosten valossa näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan tulosta ohjasi niin ikään omistajien verovapaiden osinkojen tavoittelu. Veroreformi nimittäin salli omistajien valita yritysveron minimoinnin sijaan osinkojen veron minimoinnin ohjaamalla tulosta vastakkaiseen suuntaan. Tulos antaa viitteitä omistajien näkemyksistä nykyisin Suomessa käytössä olevaa verojärjestelmää kohtaan. Sen valossa ”veroporkkanajärjestelmä” ei välttämättä ole informaatiotehokkuuden kannalta paras ratkaisu, jos sen tulosta ohjaava vaikutus ylittää tilinpäätösraportoinnin luetettavuuden rajat.

KTM Jussi Karjalaisen pk-yritysten taloushallinnon ja rahoituksen alan väitöskirja "Essays on Earnings Management in Private Firms " tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Hannu Ojala Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Jyrki Niskanen Itä-Suomen yliopistosta.

Jussi Karjalainen on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion klassillinen lukiosta vuonna 1999. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2006. Tällä hetkellä Jussi Karjalainen työskentelee yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella Kuopion kampuksella. Jussi Karjalainen on työskennellyt Kuopion yliopiston ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella Kuopion kampuksella projektitutkijana, tutkijakoulutettavana, apurahatutkijana ja assistenttina vuodesta 2007 asti. Hän on myös työskennellyt yrityspuolella erilaisissa taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8638?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Jussi Karjalainen, p. 050 5363688, jussi.karjalainen (at) uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Essays on Earnings Management in Private Firms

Karjalainen, Jussi

Itä-Suomen yliopisto, 2015

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies.,107

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa