UEF väitös 22.5.: Kaverisuosio säätelee tyttöjen vertaissuhteita yläkoulussa

Väitös sosiologian alalta

Väittelijä: YTM Taru Kulmalainen

Väitösaika ja -paikka: perjantai 22.5. klo 12.00, N100, Natura, Joensuun kampus

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että kaverisuosio on keskeinen osa tyttöjen keskinäisiin suhteisiin liittyvää dynamiikkaa. Yhteiskuntatieteiden maisteri Taru Kulmalainen havaitsi, että kaverisuosio heijastuu monin tavoin tyttöjen vertaissuhteisiin sekä koulun arkisiin käytäntöihin.

Kulmalainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan tyttöjen kaverisuosiota yläkoulussa esiintyvänä sosiaalisena järjestyksenä. Hän havaitsi, että kaverisuosiossa on kyse koulussa tuotetusta epävirallisesta järjestelmästä, joka jakaa tytöt ”suositun”, ”tavallisen” ja ”ei-suositun” kategorioihin. ”Ei-suosittuun” kategoriaan sijoitetut tytöt voidaan sulkea ulos kaveripiiristä sekä esimerkiksi ryhmätyöskentelystä oppitunneilla. ”Tavallisiin” ja ”suosittuihin” ryhmiin kuuluminen lisää tutkimustulosten perusteella tyttöjen toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä koettua hyvinvointia koulussa.

Kaverisuosio on ääneen lausumaton järjestelmä

Kulmalaisen mukaan tytöt voivat neutralisoida ja haastaa suosioon liittyviä erottautumisia ja erotteluja suosimalla muun muassa tavallisuutta korostavaa tai toisaalta selkeästi valtavirrasta poikkeavaa tyyliä. Suosio on kuitenkin läsnä usein ääneen lausumattomina ja hiljaisesti hyväksyttyinä oletuksina ja vaatimuksina yläkoululaistyttöjen ryhmäsuhteiden ja vertaisyhteisöllisyyden taustalla. Kaverisuosioon perustuva epävirallinen yhteisöllisyys ei ole yhtä avoin kaikille, vaan sitä kontrolloidaan suosioon liittyvillä rajanvedoilla. ”Ei-suosittuun” kategoriaan sijoittaminen myös altistaa tyttöjä sosiaaliselle koulukiusaamiselle.

Kaverisuosiota koskevaa tietoa tarvitaan

Tyttöjen kaverisuosiota käsittelevä tutkimus tarjoaa tietoa yläkouluikäisten tyttöjen vertaissuhteiden luonteesta epävirallisen koulun viitekehyksessä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tyttöjen kaverisuosio asettuu osaksi yläkoulun sosiaalista järjestystä, millaiseksi koulun yhteisöllisyys muodostuu kaverisuosion näkökulmasta sekä millaisia sukupuolittuneita piirteitä tyttöjen kaverisuosiossa on. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kouluissa esimerkiksi tukioppilastoiminnassa ja koulukiusaamisen ehkäisemisessä. Koulujen lisäksi tutkimuksesta voivat hyötyä myös muut nuorten parissa toimivat tahot.

Tutkimuksessa havainnoitiin kolmen seitsemännen luokan oppitunteja ja välitunteja yhden lukuvuoden ajan sekä haastateltiin seitsemäsluokkalaisia tyttöjä. Tutkimusaineistona on käytetty lisäksi kyselyjä sekä dokumentteja.

YTM Taru Kulmalaisen sosiologian alan väitöskirja ”Tyttöjen kaverisuosio. Etnografinen tutkimus yläkoulun epävirallisista järjestyksistä” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tarja Tolonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Taru Kulmalainen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2007. Hän on työskennellyt Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa nuorempana tutkijana ja tutkijana vuosina 2008–2014.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Lisätietoja: Taru Kulmalainen, taru.ollikainen(at)uef.fi

Yhteystietoja ei saa luovuttaa eteenpäin.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa