UEF väitös 30.5.: Kognitiiviseen kielioppiin pohjautuva opetus on tehokkaampaa kuin perinteiseen kieliopin kuvaukseen pohjautuva opetus

Väitös englannin kielen alalta

Väittelijä: FM Franka Kermer

Aika ja paikka: lauantai 30.5. klo 12, sali C2, Carelia-rakennus, Joensuun kampus

FM Franka Kermerin englannin kielen alaan kuuluvassa väitöskirjassa sovelletaan kognitiivisen kieliopin teoriaa kieltenopetukseen ja tutkitaan sitä, hyödyttääkö kognitiivisen kieliopin soveltaminen toisen kielen opetukseen peruskouluikäisiä kielenoppijoita.

Väitöskirjan tulokset tuovat lisänsä siihen empiiriseen todistusaineistoon, jonka mukaan tällainen uudenlainen kognitiivinen näkökulma kieliopin opetukseen auttaa englannin rakenteiden, erityisesti tempuksen ja aspektin, opetusta ja oppimista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ne koululaiset, joille annettiin opetusta kognitiiviseen kielioppiteoriaan pohjautuvalla menetelmällä, oppivat käyttämään ja ymmärsivät tutkittuja rakenteita paremmin kuin perinteisellä menetelmällä opetusta saaneet. Tutkimus siis osoittaa semanttisesti suuntautuneen opetusmenetelmän vaikuttavan myönteisesti toisen kielen oppimiseen. Tämä kognitiiviseen kielioppiin pohjautuvalla menetelmällä saatu myönteinen vaikutus tuli erityisen hyvin esille englannin progressiivin osalta.

Tulosten mukaan siis kognitiiviseen kielioppiin pohjautuva opetus on tehokkaampaa kuin perinteiseen kieliopin kuvaukseen pohjautuva opetus tutkittujen englanninkielen rakenteiden osalta.

Väitöskirjassa keskityttiin toisaalta tarkastelemaan sitä, millainen vaikutus muodon ja merkityksen välistä yhteyttä korostavalla kognitiiviseen kielioppiin pohjautuvalla opetusmenetelmällä on englannin tempus- ja aspektisysteemin kehittymiselle sekä toisaalta vertailtiin tällaista menetelmää ja perinteisempään kieliopin kuvaukseen pohjautuvaa opetusmenetelmää toisiinsa oppimisprosessin näkökulmasta. Tutkimus selvitti sitä, missä määrin kognitiivista kielioppia, joka tarjoaa sekä semanttisesti että psykologisesti perustellun selityksen kieliopillisten periaatteiden ja rakenteiden taustalla oleville mekanismeille, voidaan menestyksekkäästi soveltaa toisen kielen opetukseen ja missä määrin kognitiivinen kielioppi tarjoaa uusia välineitä ymmärtää kielen ja kielenoppimisen luonnetta. Tavoitteena oli löytää selityksiä ja tuloksia, joiden etsimisessä hyödynnetään tämän tyyppisissä tutkimuksissa käytettyä tieteidenvälistä näkökulmaa.

Tutkimuksen kohderyhmät olivat kuudennen ja kahdeksannen luokan oppilaita, jotka opiskelivat englantia toisena kielenä Saksassa.

FM Franka Kermerin väitöskirja Cognitive Grammar Approach to the Instruction of English Tense and Aspect in the L2 Context tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Kamila Turewicz (English Department, Academy of Humanities and Economics in Lodz) ja kustoksena professori Esa Penttilä (Itä-Suomen yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa: www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Lisätietoja:
Franka Kermer,
franka.kermer@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa