UEF väitös 4.5.: Maaseutukoulujen ympäristöt vaikuttavat positiivisesti oppilaiden virkistymisen kokemuksiin

Väitös kasvatustieteen alalta

Väittelijä: KM Lea Häyrinen

Aika ja paikka: 4.5.2018 klo 12, Futura-rakennus, sali F101, Joensuun kampus

Kasvatustieteen maisteri Lea Häyrisen väitöstutkimuksen mukaan koulun ympäristöllä on suuri vaikutus oppilaiden virkistymiseen koulupäivän aikana. Tutkimuksen mukaan kahden maaseutukoulun oppilaat kokivat koulun pihan ja lähiympäristön luonnon tarjoavan heille lukuisia mahdollisuuksia virkistymiseen. Virkistymisen Häyrinen määritteli tunnetilana, joka syntyy hyvää oloa tuottavan toiminnan kautta. Toiminta poistaa stressiä ja jännittyneisyyttä palauttaen luovuuden tilan.

Koulujen luontoympäristöt ja sosiaaliset suhteet luovat puitteet virkistymiselle

Tutkimukseen osallistui kolmekymmentäkaksi 9–12-vuotiasta oppilasta pienessä kyläkoulussa ja kirkonkylän koulussa. Tutkimuksessa ilmeni, että kyläkoulun oppilaat kokivat virkistyvänsä parhaiten leikkimällä luonnontilaisessa välituntipihan osassa. Kirkonkylän koulun oppilailla tällaista mahdollisuutta ei ollut ja heidän virkistymisen kokemuksensa painottuivat liikuntaan välitunneilla ja oppitunneilla, leirikoulussa ja retkillä usein rakennetussa luontoympäristössä. Myös kyläkoulun oppilaat kokivat liikunnan oppiaineena koulun pihalla ja lähiympäristössä virkistävänä. Molemmilla kouluilla luonto oli helposti saavutettavissa ja oppilailla oli pääsääntöisesti hyvä luontosuhde. Koulujen käytettävissä olleet luontoympäristöt vaikuttivat näin merkittävästi oppilaiden virkistymisen kokemuksiin.

Oppilaiden sosiaalinen ympäristö muodostui tutkimuskouluilla eri tavoin. Kyläkoululla kaikki koulun oppilaat ja koko koulun henkilökunta toimivat yhdessä. Kirkonkylän koulun oppilaat ilmaisivat, että heille läheiseen ryhmään kuuluivat oman luokan oppilaiden lisäksi noin kaksikymmentä tuttua oppilasta, oma opettaja ja muutama muu opettaja. Oppilaat kokivat molemmilla kouluilla suhteet koulutovereiden kanssa hyvin tärkeäksi osaksi virkistymistään.

Oppilaiden vireystasot vaihtelivat lukuvuoden aikana

Tutkimuksessa selvisi, että vireystasot vaihtelivat lukuvuoden aikana rasittavien ja virkistävien asioiden suhteessa. Oppilaat kertoivat monipuolisesti vireystasoihinsa liittyvistä asioista. Häyrisen mukaan oppilaiden vireystasoja voidaan mitata, ja niiden taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa.

KM Lea Häyrisen väitöskirja Virkistyminen koulupäivän aikana. Oppilaiden kokemuksia kahdessa maaseutukouluympäristössä. tarkastetaan ItäSuomen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Eila Jeronen Lapin ja Helsingin yliopistoista ja väitöstilaisuuden valvojana toimii professori Tuula Keinonen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12952?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Lea Häyrinen, lhayrine(at)student.uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa