UEF väitös 4.9.: Massaspektrometria on erinomainen menetelmä endokannabinoidijärjestelmän tutkimukseen

Väitös farmaseuttisen kemian alalta

Väittelijä: FM Marko Lehtonen

Väitösaika ja -paikka 4.9.2015, klo 12.00, Canthia, luentosali CA100, Kuopion kampus

FM Marko Lehtosen väitöskirjatyössä kehitettiin uusia massaspektrometriaan perustuvia analyysimenetelmiä endokannabinoidijärjestelmän tutkimukseen. Tämän välittäjäainejärjestelmän tutkimuksessa käytettiin malliorganismina sukkulamatoa (C. elegans). Tutkimusten yhteydessä tunnistettiin ensimmäisenä maailmassa sukkulamadoista kaksi merkittävintä endokannabinoidia, jotka ovat 2-arakidonyyliglyseroli ja anandamidi. Lisäksi havaittiin ruoan puutteen ja etanolialtistuksen vaikuttavan merkittävästi endokannabinoidien ja useiden muiden aineenvaihduntaan liittyvien yhdisteiden pitoisuuksiin. Väitöstutkimuksessa kehitetyillä menetelmillä osoitettiin myös merkittäviä muutoksia endokannabinoidien pitoisuuksissa alkoholistien tietyillä aivoalueilla.

Massaspektrometria yhdistettynä erilaisiin erottelumenetelmiin, kuten nestekromatografiaan, on erittäin tehokas analyyttinen työkalu elimistön omien yhdisteiden tunnistukseen sekä pitoisuuksien mittaamiseen. Lehtonen yhdisti väitöstutkimuksessaan useita massaspektrometrisia menetelmiä nestekromatografiaan endokannabinoidien ja muiden aineenvaihduntaan liittyvien yhdisteiden tunnistamiseksi sekä pitoisuustasojen selvittämiseksi. Tutkimukset osoittivat massaspektrometrian erinomaiseksi menetelmäksi endokannabinoidijärjestelmän tutkimuksessa.

Endokannabinoidijärjestelmä on osallisena monissa elimistön normaaleissa toiminnoissa ja sairaustiloissa. Tämä järjestelmä on osallisena muun muassa hermosolujen kehittymisen ohjaukseen, vastustuskykyyn, metaboliaan, ruokahaluun, kivun aistimiseen, kognitioon, psykomotoriseen kontrolliin ja synaptiseen plastisuuteen. Monipuolisuutensa ja keskeisten vaikutustensa takia tätä järjestelmää on pidetty erittäin houkuttelevana kohteena lääkekehitykselle. Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikaiset tutkimukset ja löydökset ovat luoneet kattavan kuvan endokannabinoidijärjestelmästä, mutta sitä ja sen toimintamekanismeja ei vieläkään tunneta täydellisesti. Näiden jäljellä olevien tieteellisten arvoitusten ratkaiseminen edellyttää pitkälle kehittyneiden analyyttisten tekniikoiden yhdistämistä farmakologisiin ja biologisiin menetelmiin. Sukkulamato (C. elegans) on laajasti tutkittu ja hyvin tunnettu malliorganismi, jota tutkimalla voidaan täydentää muun muassa solukokeista saatavaa tietoa ennen laajojen potilaskokeiden aloittamista. Lehtosen väitöstutkimus tuotti lisätietoa myös sukkulamatojen käyttömahdollisuuksista malliorganismina endokannabinoidijärjestelmän tutkimuksessa.

FM Marko Lehtosen farmaseuttisen kemian alaan kuuluva väitöskirja ”Application of Mass Spectrometry in Unravelling the Secrets of the Endocannabinoid System” (Massaspektrometria endokannabinoidijärjestelmän tutkimuksessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tiia Kuuranne Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:stä ja kustoksena dosentti James C. Callaway Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8650?encoding=UTF-8

Lisätietoja: FM Marko Lehtonen, marko.lehtonen (at) uef.fi, p. 040 355 2250

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa