UEF väitös 4.9.: Mielikuvat ja todellisuus eivät aina kohtaa metsiä koskevassa kommunikaatiossa

Väitös metsäpolitiikan alalta

Väittelijä: MSc Miguel Fabra-Crespo

Aika ja paikka: 4.9.2015, 12.00, BOR 100, Borealis, Joensuun kampus

Metsätalouden ja yhteiskunnan suhteissa esiintyy usein ongelmia, koska metsätalouden omat kehittämistavoitteet eivät aina vastaa yhteiskunnan odotuksia.   Siksi paras tapa luoda mahdollisimman hyvä yhteisymmärrys metsäsektorin ja yhteiskunnan välille on luoda tulevaisuutta yhdessä. MSc Miguel Fabra-Crespon väitöskirja Itä-Suomen yliopistossa keskittyy tuomaan uutta tietämystä siitä, miten metsätalouden toimijat voisivat kehittää viestintää ja kommunikoida siten paremmin yhteiskunnan ja kansalaisten kanssa. Tutkimus perustuu käytännön tapaustutkimuksiin Espanjassa, Suomessa ja Euroopassa.

Uusien viestien perille saattaminen koko yhteiskunnassa ei ole helppo tehtävä, koska tiedotusvälineet tai esimerkiksi opettajat kouluissa eivät yleensä ole olleet kovin halukkaita hyväksymään metsäammattilaisten näkemyksiä. Politiikan toimijat eivät myöskään ole aina menestyksellisesti pystyneet kommunikoimaan ja kuuntelemaan suuren yleisön metsiä koskevia toiveita. Tästä on seurauksena syntynyt kuiluja hallitusten toteuttamien metsäpoliittisten ohjelmien ja niihin kohdistuvien julkisten odotusten välillä. Metsätalouden osapuolilla on yhä oppimista toisten kommunikoinnissa kokeneempien organisaatioiden menettelytavoista ja ajatuksista. Eräänä esimerkkinä ovat metsäpaloja koskevat viestit, jotka vaativat syvällisempää pohdintaa ja keskustelua kuin niiden kiinnittämistä pelkästään riskien ja hätätilojen käsitteisiin.  

Väitöskirjan johtopäätökset korostavat, että lisää tutkimusta tarvitaan seuraamaan julkisten mielikuvien ja yhteiskunnallisen dynamiikan vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen. Tällaisen laaja informaatioaineiston hyödyntäminen voi muokata politiikkaa vastaamaan paremmin yhteiskunnassa ja metsätaloudessa vallitsevia realiteetteja.

Nykyiset haasteet edellyttävät kommunikaation parantamista kaikkien osapuolien välillä, jotta voitaisiin kuroa umpeen kuiluja mielikuvien ja todellisuuden välillä. Osaltaan tutkimus vahvistaa sanontaa, että metsätaloudessa ei viime kädessä ole kysymys puista vaan ihmisistä.

MSc Miguel Fabra-Crespon metsäpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Perceptions, realities and forest communication (Mielikuvat, realiteetit ja metsäviestintä) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Pekka Kauppi, Helsingin yliopisto, ja kustoksena professori emeritus Olli Saastamoinen, Itä-Suomen yliopisto.

MSc Miguel Fabra-Crespo on syntynyt vuonna 1975 La Pobla Llargassa Valenciassa Espanjassa. Hän on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 1993, Institut Arabista Julia Riberasta, BSc Forest Engineering vuonna 1997 Universitat Politecnica de Valenciasta ja MSc Forest Economics vuonna 2000, Universitat de Lleidasta. Fabra-Crespo on ollut vaihto-opiskelijana vuonna 2000 Helsingin yliopistossa ja toiminut Assistant Lecturer, Universitat Politecnica de Valenciassa vuosina 2004–2011, tutkijana Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2005 sekä Intership Researcher, European Forest Institutessa vuonna 2011.

Lisätietoja: Miguel Fabra-Crespo p. +55 41 9825 5884, mfabracrespo@yahoo.com

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8652?encoding=UTF-8

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa