UEF väitös 5.8.: Valon läpäisyä rajoittavien nanohiilisuspensioiden epälineaariset sirontaominaisuudet

Väitös fysiikan alalta

Väittelijä: MSc Viatcheslav Vanyukov

Aika ja paikka: 5.8.2015, 12.00, M102, Metria, Joensuun kampus

MSc Viatcheslav Vanyukovin väitöskirjatyössä tutkittiin kokeellisesti nanohiilimateriaalien epälineaarista valon sirontaa ja niiden valon läpäisyä rajoittavia ominaisuuksia.  Mittauksissa käytettiin lyhyiden valopulssien sironnan havaitsemiseksi kahta menetelmää: epälineaarisen läpäisyn mittausta ja niin kutsuttua Z-scan -tekniikkaa. Tutkittavana oli vesisuspensioita, joissa oli joko nanohiiliputkia tai nanotimantteja.

Näiden materiaalien kolmannen asteen epälineaarisuutta tutkittiin sekä nano- että femtosekunttiaikaskaalassa aallonpituuksilla 532 nanometriä, 800 nanometriä ja 1064 nanometriä; lisäksi mittauksia tehtiin vielä optisen tietoliikenteen aallonpituusalueella, eli noin 1500 nanometrin alueella.

Saadut tulokset osoittavat, että nanotimanttisuspension läpäistessään säteen muoto säilyy ja samalla suspension läpäisyllä havaittiin olevan maksimiarvo, joten näitä suspensioita voidaan hyödyntää sovelluksissa, joissa on tarvetta rajoittaa valon läpäisyä. Femtosekunttialueella, 800 nanometrin aallonpituudella tehdyissä mittauksissa havaittiin myös nanohiilimateriaalilla saturoituva absorptio, eli valon läpäisyä rajoittava ilmiö.

MSc Viatcheslav Vanyukovin fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Effects of nonlinear light scattering on optical limiting in nanocarbon suspensions (Valon läpäisyä rajoittavien nanohiilisuspensioiden epälineaariset sirontaominaisuudet) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Werner Blau, Trinity College Dublin ja kustoksena professori Yuri Svirko, Itä-Suomen yliopisto.

Viatcheslav Vanyukov on syntynyt vuonna 1986 Cheboksary:ssa Venäjällä. Hän on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2003, BSc:ksi vuonna 2007 ja MSc:ksi vuonna 2008 Chuvash State Universit:sta. Vanyukovin toimet ovat olleet insinööri, Electrotechnical laboratory, Engineering centre, Cheboksary, Venäjä vuosina 2008-2009 ja Research Associate, Institute of Mechanics, Russian Academy of Sciences vuosina 2009-2012.

Lisätietoja: Viatcheslav Vanyukov, p. 050 442 4416, viatcheslav.vanyukov@uef.fi

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa