UEF väitös 5.9.: Aneurysmaattisen lukinkalvonalaisen verenvuodon ennuste riippuu sen aiheuttaman akuutin ja viivästyneen aivovaurion vaikeusasteesta

Väitös neurokirurgian alalta

Väittelijä: LL Petros Karamanakos

Väitösaika ja -paikka: 5.9.2014 klo 12.00 KYS Auditorio 1

Lääketieteen lisensiaatti Petros Karamanakoksen väitöstutkimus osoittaa, että aivojen lukinkalvonalaisen verenvuodon ennuste riippuu eniten sen aiheuttaman akuutin ja viivästyneen aivovaurion asteesta. Aivovaltimopullistuman sulkumenetelmällä tai aivoverenkiertohäiriöiden estoon akuutin neurotehohoidon aikana käytetyn nimodipiinilääkityksen annostelumuodolla ei ollut vaikutusta ennusteeseen. Avoin mikrokirurginen aivovaltimopullistuman klipsaus on edelleen hyvä sulkuhoitohoito myös iäkkäillä, yli 70-vuotiailla potilailla huolimatta mikrokirurgisen hoidon rinnalle kehitetystä valtimonsisäisestä eli endovaskulaarisesta sulkuhoidosta.

Noin kolme prosenttia väestöstä saa elinaikanaan sakkulaarisen intrakraniaalisen aneurysmataudin eli sIA-taudin. Aivojen pinnalla olevien isojen valtimoiden haarautumiskohtiin muodostuu pullistuma eli aneurysma (sIA), joka on yleensä oireeton. Jos aneurysma puhkeaa, seurauksena on hengenvaarallinen subaraknoidaalivuoto (SAV) eli verenvuoto aivojen ympärille lukinkalvonalaiseen tilaan, usein myös aivokammioihin ja osalla aivokudokseen. sIA-SAV-potilaat ovat tavallisesti työikäisiä. Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokirurgian klinikan sIA-rekisteri osoitteessa www.uef.fi/ns sisältää tiedot kaikista vuotamattomista ja vuotaneista sIA-potilaista, joita on tullut vuodesta 1980 lähtien hoitoon KYSin erityisvastuualueelta Keski- ja Itä-Suomesta. Rekisteriin on yhdistetty sIA-potilaiden sairaustietoja useista kansallisista rekistereistä.

Väitöstutkimuksessa analysoitiin syitä 12 kk kuolleisuuteen 1657 potilaalla, jotka tulivat elossa KYSiin 24 tunnin kuluessa sIA-SAV:n jälkeen 1980 ‐ 2007. Lisäksi selvitettiin iäkkäiden (>70 vuotta) potilaiden 12 kuukauden ennustetta ennen (1983‐1992) ja jälkeen (1995‐2004) endovaskulaarisen sulkuhoidon käyttöönoton KYSissä sekä suun kautta annettavan nimodipiinin tehoa laskimonsisäiseen verrattuna aivoverenkiertohäiriöiden estossa.

aSAV aiheutti ylikuolleisuutta 12 kuukauden ajan. Tämän vuoksi sIA-SAV‐tutkimuksissa seuranta‐ajan tulisi olla ainakin 12 kuukautta.

Iäkkäiden aSAV‐potilaiden 12 kuukauden eloonjääminen ja ennuste ei merkittävästi parantanut endovaskulaarisen sulkuhoidon käyttöönoton jälkeen.

171 sIA-SAV‐potilasta satunnaistettiin saamaan joko suun kautta tai laskimosisäisesti nimodipiinilääkettä. Antotavan vaikutusta aivoverenkiertohäiriöiden esiintyvyyteen 12 kuukauden seurannassa selvitettiin aivojen magneettikuvauksen ja kliinisen tutkimuksen avulla. Nimodipiinin antotapa ei vaikuttanut merkittävästi lopputuloksiin.

Lääketieteen lisensiaatti Petros Karamanakoksen kliinisen neurokirurgian alaan kuuluva väitöskirja Subarachnoid Hemorrhage from Saccular Intracranial Aneurysms in the Eastern Finnish Population. Risk Factors for 12 Month Mortality, Impact of Endovascular Treatment in the Elderly, Impact of Enteral vs. Intravenous Nimodipine (Kallonsisäisestä sakkulaarisesta aivovaltimopullistumasta johtuva lukinkalvonalainen verenvuoto Itä Suomen väestössä – 12 kuukauden kuolleisuuden riskitekijät, suonensisäisen ja mikrokirurgisen sulkuhoidon vertailu iäkkäillä potilailla, ja suun kautta annetun ja laskimonsisäisen nimodipiinihoidon vertailu aivoverenkiertohäiriöiden estossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Max Findlay Albertan yliopistosta Edmontonista Kanadasta ja kustoksena professori Juha E. Jääskeläinen Itä-Suomen yliopistosta. Väitöskirjan pääohjaajana toimi dosentti Timo Koivisto Itä-Suomen yliopistosta. Hänen lisäkseen ohjaajina toimivat dosentti Mikael von und zu Fraunberg Itä-Suomen yliopistosta sekä professori Jaakko Rinne Turun yliopistosta.

Petros Karamanakos tuli ylioppilaaksi 1991 Ilioupolis Lyseon lukiosta Ateenassa ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1998 Ioanninan yliopistossa Kreikassa. Hän suoritti erikoistumispalvelut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja valmistui neurokirurgian erikoislääkäriksi Itä-Suomen yliopistosta 2011. Tällä hetkellä hän toimii neurokirurgina Olympion Medical Centerissä Patran kaupungissa Kreikassa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja:

LL Petros Karamanakos, petros.karamanakos@kuh.fi, p. +358 440246835

Dosentti, LT Timo Koivisto, timo.koivisto@kuh.fi, p. +358 44 717 2319

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa