UEF väitös 5.9.: Verenkiertoelimistön mittaaminen tarjoaa tietoa diabeteksen seurantaan

Väitös sovelletun fysiikan alalta

Väittelijä: FM Jukka Lipponen

Aika ja paikka: 5.9.2014 klo 12, Tietoteknia, TTA auditorio, Kuopion kampus

Filosofian maisteri Jukka Lipposen väitöstutkimuksessa kehitettiin uudenlaisia menetelmiä, joilla sydämen ja verenkiertoelimistön mittauksia voidaan hyödyntää laajemmin ja luotettavammin diabeteksen seurannassa. Kehitetyillä menetelmillä pyrittiin tuomaan ratkaisuja diabetekseen liittyviin ongelmiin, kuten liian alhaisen verensokerin havaitsemiseen sekä verenkiertoelimistön säätelyjärjestelmän kunnon tutkimiseen. Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla sydämen sähköisen toiminnan muutoksia voidaan havaita jopa kotioloissa tehdyistä mittauksista.

Diabeteksen hoidossa avainasemassa ovat verensokerin hallinta ja hyvät elämäntavat, jolloin sairaudesta johtuvia komplikaatiota kuten hermoston ja verenkiertoelimistön rappeutumista saadaan hidastettua. Verensokeri pyritään pitämään alhaisena insuliinipistoksilla. Verensokerin hallinta ei ole kuitenkaan helppoa, koska liian suuri määrä insuliinia voi laskea verensokeritasoa liikaa, jolloin seurauksena on tajunnan menettäminen.

Järjestelmä varoittaa alhaisesta verensokerista

Väitöskirjassa tutkittiin alhaisen verensokeritason aiheuttamia muutoksia sydämen sähköiseen toimintaan, sekä kartoitettiin mahdollisuuksia kehittää näihin muutoksiin perustuva alhaisesta verensokeritasosta varoittava järjestelmä. Verensokeritason aiheuttamia muutoksia sydämen sähköiseen toimintaan on aikaisemmin tutkittu laboratorio-olosuhteissa, joissa mitattujen signaalien laatu on erittäin hyvä. Alhaisesta verensokeritasosta varoittavan järjestelmän täytyy havaita sähköisen toiminnan muutokset vaikka signaalit sisältäisivät häiriöitä, joita kotioloissa tapahtuvassa seurannassa on vääjäämättä. Väitöskirjassa kehitetyt menetelmät poistavat signaalin häiriöt tehokkaasti ja mahdollistavat sydämen sähköisen toiminnan muutosten havaitsemisen häiriöisistä mittauksista. Tutkimuksessa havaittiin, että sydämen sähköisen toiminnan mittaamista voisi käyttää osana verensokeritasosta varoittavaa järjestelmää.

Aikasarjamalli antaa tietoa verenkierron säätelystä

Väitöskirjan toisessa osassa kehitettiin verenkiertoelimistöä kuvaava aikasarjamalli, joka mahdollistaa aikaisempaa tarkemman verenkiertoelimistön ja sen säätelyjärjestelmän tutkimisen. Malli pohjautuu koehenkilöstä mitattaviin sykkeen, verenpaineen ja verisuonen halkaisijan muutoksiin. Sen avulla voidaan saada tarkkaa tietoa verenkiertoelimistön sekä sitä ohjaavan hermostollisen säätelyjärjestelmän kunnosta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tutkittaessa diabeetikon hermostoon ja verenkiertoelimistön kuntoon vaikuttavia tekijöitä kuten lääkitystä ja elämäntapoja.

Filosofian maisteri Jukka Lipposen väitöskirja Estimation Methods for Cardiovascular Signal Analysis (Menetelmiä kardiovaskulaaristen signaalien analysointiin) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Tapio Seppänen Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Mika Tarvainen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painokelpoinen kuva löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja: Jukka Lipponen, p. 040 3553 867, jukka.lipponen (at) uef.fi

Puhelinnumeroa ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa