UEF väitös 8.5.: Suomen työmarkkinat ovat erittäin joustavat, mutta jakautuneet

Väitös sosiologian alalta

Väittelijä: YTL Tiina Soininen

Väitösaika ja -paikka: perjantai 8.5. klo 12.00, N100, Natura, Joensuun kampus.

Tuoreen väitöstutkimuksen perusteella Suomen työmarkkinat ovat päinvastaisista väitteistä huolimatta joustavat. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tiina Soinisen tutkimus osoittaa, että alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus kaikista alkaneista työsuhteista kasvoi 40 prosentista 60 prosenttiin vuosina 1998–2007. Joustavat työmarkkinat ovat kuitenkin jakaantuneet kahtia vakaisiin ja epävakaisiin.

Työmarkkinoiden joustot ovat Suomessa kohdentuneet ensisijaisesti työttömiin sekä ikääntyvään ja heikosti koulutettuun työvoimaan. Tutkimuksen perusteella työttömän riski ajautua lyhytkestoisten työsuhteiden ja työttömyyden kierteeseen kaksinkertaistui vuosina 2002–2007. Osaltaan tätä selittää Soinisen mukaan se, että työnantajat valikoivat työtöntä työvoimaa erityisesti lyhyisiin työsuhteisiin. Lisäksi työmarkkinainstituutiot ja sairaslomakäytänteet ohjaavat kehitystä tähän suuntaan. Osa työnantajista onkin alkanut käyttää työttömiä sekä ikääntyviä ja heikosti koulutettuja niin sanottuna kierrätettävänä työvoimana.

Vastaavasti korkean teknologian alalla työskentelevät ja hyvin koulutetut työntekijät sijoittuvat erittäin vakaille työmarkkinoille. Korkeasti koulutetuilla riski työsuhteen päättymiseen on noin 40 prosenttia pienempi kuin vähemmän koulutetuilla ja vastaavasti teknologianteollisuuden alalla työskentelevillä noin 20 prosenttia pienempi kuin perusteollisuudessa työskentelevillä. Työmarkkinoiden joustot ovatkin jakaneet Suomen duaalimallin mukaisiin työmarkkinoihin.

Palkka ja työn vakaus kompensoivat toisiaan

Tutkimus vahvistaa myös näkemystä, että palkka ja työn vakaus kompensoivat toisiaan. Se osoittaa, että matalaa palkkaa kompensoi työn vakaus. Tutkimuksen perusteella yritysten sisällä on myös olemassa kahdet työmarkkinat: korkeasti palkattua liikkuvaa työvoimaa sekä matalasti palkattua vakaata työvoimaa.

Vaarana työmarkkinoiden lukkiutuminen

Tutkimuksen perusteella työmarkkinoiden joustavoittamista tulisi tarkastella kokonaisuutena ja pitkällä aikavälillä. Keskustelussa pitäisi huomioida myös niin yritysten kuin yksilöiden käyttäytyminen työmarkkinoilla. Soinisen mukaan työmarkkinaliikkuvuuden lisääminen tulisikin tehdä myös yksilöiden työurille houkuttelevaksi.

Ennakoitavuus työmarkkinoilla, eli turvallisuus työsuhteen jatkumisesta, vaikuttaa keskeisesti ihmisten uskallukseen vaihtaa työpaikkaa. Liiallisen epävarmuuden luominen, työsuhdeturvan heikentäminen sekä samanaikainen palkkojen jäädyttäminen voivat johtaa yllättäen lukkiutuneisiin työmarkkinoihin, jolloin työvoima ei kierrä jähmeillä työmarkkinoilla. Tämä voi johtaa siihen, että yritysten on entistä vaikeampi saada osaavaa työvoimaa.

Eriytyneillä ja entistä epävakaammille työmarkkinoilla pitäisi pystyä turvaamaan myös yksilöiden henkisen pääoman kasautuminen että yritysten sisäinen osaamisen kasautuminen. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että työpaikan vaihtaminen on vähentynyt 20 vuotta jatkuneesta markkinoiden joustavoittamispolitiikasta huolimatta. Soinisen mukaan työmarkkinapolitiikassa pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota työpaikan vaihtamisen mahdollisuuksiin, jotta työvoima ei valu työmarkkinoilta pois.

– Lisäksi työllisyysasteen nostamisessa ja yhteiskunnan tasa-painoisessa kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että työttömien työllistyminen johtaisi myös jatkotyöllistymiseen ja luotaisiin työnantajille työmarkkinahoukuttimia ikääntyvän työvoiman palkkaamiseen myös pidempiaikaisiin työsuhteisiin, Soininen toteaa.

Liitetalukossa on tarkemmin eritelty työn vakautta sekä työvoiman liikkuvuutta eri tekijöiden näkökulmasta.

YTL Tiina Soinisen sosiologian alan väitöskirja "Changing Expectations and Realities of Employment Stability – Longitudinal Analysis on Tenures in Finland" tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Harri Melin Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/ajassa/vaitoskuvat

Lisätietoja: Tiina Soininen, puh. 050 591 5183, tiina.soininen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna