UEF väitös 8.5.: Vankilakierteeseen päädytään luultua harvemmin

Väitös rikos- ja prosessioikeuden alalta

Väittelijä: YTM Sasu Tyni

Aika ja paikka: 8.5.2015, kello 12.00, Carelia -rakennuksen auditorio C2, Joensuun kampus

Vankeusrangaistukset kasaantuvat samoille henkilöille, ja vankilakierteeseen päädytään harvemmin kuin usein luullaan. Esimerkiksi puolet ensimmäistä kertaa vapautuneista vangeista ei joudu vankilakierteeseen ja lähes puolet heistä ei palaa koskaan vankilaan. Toisaalta keskimääräistä uusimislukua korottavat ne urautuneet vangit, joiden uusimisriski on jo lähtökohtaisesti korkea, osoittaa yhteiskuntatieteiden maisteri Sasu Tynin väitöstutkimus.

Tyni selvitti väitöstutkimuksessaan vankeusvankien uusintarikollisuutta, uusimisriskejä sekä vankeinhoidon vaikuttavuutta. Tutkimuksen perusteella esimerkiksi vangeille suunnatut toimintaohjelmat eivät vähentäneet uusintarikollisuutta tilastollisesti merkitsevästi. Tutkimuksessa kuitenkin korostetaan, että vangeille järjestettyjä toimenpiteitä tulee tarkastella uusintarikollisuuden lisäksi esimerkiksi vangin hyvinvoinnin ja terveydentilan, vangin läheisten tai vankilan laitosturvallisuuden näkökulmasta. Ohjelmat saattavat olla kustannustehokkaita, vaikka uusintarikollisuuden erot koe- ja kontrolliryhmän välillä eivät olisikaan tilastollisesti merkitseviä. Ohjelmien käyttöä kuntoutusmenetelmänä puoltaa jo se, jos yksikin ryhmän vangeista ei enää syyllisty uusiin rikoksiin vapautumisensa jälkeen.

Uusintarikollisuuteen vaikuttavat useat tekijät

Vankeinhoidon ja vangeille suunnattujen ohjelmien vaikuttavuuden selvittäminen on erittäin hankalaa. Vankien uusintarikollisuuteen vaikuttavat monet vangeista riippumattomat tekijät, kuten lainsäädännön muutokset, poliisin resurssit ja rikosten selvitysaste, oikeusprosessien kesto, muutokset todellisen rikollisuuden tasossa sekä piilorikollisuuteen liittyvät haasteet.

Rikosseuraamuslaitos pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään vankien uusimisriskejä ja lisäämään heidän edellytyksiään yhteiskuntaan integroitumiseen, mutta sille asetettu tavoite edellyttää valtion, kuntien ja kolmannen sektorin rajat ylittäviä toimintamuotoja. Vangin vapautumisen jälkeen edellä mainittu vastuu siirtyy kunnille ja muille toimijoille. Tyni korostaa, että liiallista holhoamista on vältettävä.

– Viime kädessä vanki vastaa yksilönä omilla valinnoillaan toiminnastaan, kuten siitä, syyllistyykö hän uusiin rikoksiin vapautumisensa jälkeen. Yksilöllisiä tukitoimenpiteitä tulee silti järjestää.

Tiukka talous syö resursseja

Rikosseuraamuslaitos on joutunut sopeutumaan valtion säästöohjelmiin, joiden seurauksena vankitoimintojen osuus vankien kokonaisajankäytöstä on vähentynyt. Vastaavasti kuntien tiukka taloudellinen tilanne on vaikuttanut siihen, että vankien jatkokuntoutus ja rangaistusaikaisten ulkopuolisten sijoitusten tarjonta ovat vähentyneet.

Rikosseuraamuslaitos tarvitsee tietoa vankien uusintarikollisuudesta muun muassa laitokselle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden seuraamista ja toiminnan kehittämistä varten. Väitöstutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää myös yleisemmin kriminaalipoliittisen päätöksenteon ja suunnittelun apuvälineenä.

Väitöskirjan tutkimusaineistot ovat kansainvälisesti tarkasteltuna laadukkaita, luotettavia ja henkilömääriltään suuria. Uusintarikollisuutta kartoitettiin vangeilla, jotka olivat vapautuneet vuosina 1993–2012.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sasu Tynin väitöskirja "Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita?” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii eduskunnan apulaisoikeusasiamies, dosentti Jussi Pajuoja.

Sasu Tyni on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Kuopion yliopistosta vuonna 2006. Tyni on toiminut Rikosseuraamuslaitoksessa vuodesta 2004 alkaen. Nykyisin hän toimii Rikosseuraamuslaitoksessa erikoistutkijana.

Väitöskirja on luettavissa Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/risenjulkaisusarja.html

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja: Sasu Tyni, puh. 029 56 88412, gsm. 050 531 8416, sasu.tyni(at)om.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa