Uusi yritys kaupallistaa puun mittaustekniikkaa

Itä-Suomen yliopistossa tehty mittausmenetelmien kehitystyö on synnyttänyt spin-off -yrityksen, jonka tavoitteena on kaupallistaa mittauslaite puun sisäisten halkeamien havaitsemiseen. Puumit Oy on ostanut mittausmenetelmän kaupallisen hyödyntämisoikeuden Itä-Suomen yliopistolta. Yritys neuvottelee parhaillaan kansainvälisten yrityskumppanien kanssa, jotta mittalaite voitaisiin kaupallistaa ja se saataisiin globaaleille markkinoille.

Tällä hetkellä ei ole olemassa mittalaitetta, joka mittaisi luotettavasti ja riittävän edullisesti materiaalin sisälle syntyneet halkeamat puunjalostuslinjalla. Sovelletun fysiikan laitoksella biomateriaalitekniikan tutkijat FT Markku Tiitta, FT Laura Tomppo ja professori Reijo Lappalainen ovat tutkineet puutavaran mittaamiseen soveltuvia ainetta rikkomattomia menetelmiä jo useita vuosia. Tutkimustyön tuloksena syntyneen mittaustekniikan avulla pystytään havaitsemaan puun sisäiset laatupoikkeamat riittävän tarkasti ja nopeasti liikkuvasta sahatavarasta. Menetelmän perusteita on selvitetty laajasti Tiitan ja Tompon väitöstutkimuksissa.

Idea nyt kaupallistettavaan menetelmään syntyi Tekesin rahoittamassa tutkimushankkeessa ja sitä on jatkokehitetty Tekesin TUTL-hankkeessa. Hankkeessa toteutettujen kaupallisten ja teknisten selvitysten perusteella tällaiselle laitteelle on olemassa tarve. Suomalaiset teollisuusyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana tutkimushankkeessa, mahdollistaneet menetelmien testauksen teollisessa ympäristössä ja antaneet palautetta kehitystyön tueksi.

Myös yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut on edistänyt merkittävästi uuden yritystoiminnan syntymistä. Yrityskehitysasiantuntija Matti Höytö on osallistunut muun muassa TUTL-tutkimushankkeen suunnitteluun ja kaupallistamisen valmisteluun.

– Puumit aikoo jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä yliopiston ja kotimaistenkin yritysten kanssa. Tavoitteena on tulevaisuudessa kaupallistaa muitakin yliopistolla kehitettyjä puun ja biomassan mittausmenetelmiä ja osallistua yliopiston tutkimushankkeisiin, kertoo Puumit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tiitta.

Lisätietoja:
Puumit Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston tutkija Markku Tiitta, p. 040 355 2077, markku.tiitta(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa