Voimaharjoittelu lisää humaniinin määrää lihaksissa – voi vaikuttaa diabetesriskiin

Juuri julkaistussa tutkimuksessa havaittiin voimaharjoittelun kasvattavan humaniiniksi kutsutun proteiinin määrää lihaskudoksessa miehillä, joilla oli kohonnut tyypin 2 diabeteksen riski. Lisäksi voimaharjoittelun myötä kohonnut humaniinin pitoisuus veressä oli yhteydessä parantuneeseen sokerinsietoon. Tutkijoiden mukaan humaniinilla voikin olla merkitystä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen biolääketieteen yksikön, Turun yliopiston Paavo Nurmi -keskuksen, Karoliinisen instituutin ja Uppsalan yliopiston yhteistyönä.

Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja ylipaino johtavat solujen mitokondrioiden toimintahäiriöön. Mitokondrioiden toimintahäiriön on havaittu olevan yhteydessä insuliiniresistenssiin kehittymiseen, mutta syy-seuraussuhde ei ole täysin selvä. Liikunta on joka tapauksessa erinomainen tapa parantaa sekä mitokondrioiden toimintaa että insuliiniherkkyyttä.

Tähän mennessä on löydetty ainakin kaksi mitokondrioista lähtöisin olevaa, viestimolekyylinä toimivaa peptidiä: humaniini ja MOTs-c. Humaniini löydettiin vuonna 2001 Alzheimerin tautiin liittyneessä tutkimuksessa, ja sillä on osoitettu olevan muun muassa hermosoluja suojaavia ja solukuolemaa estäviä vaikutuksia. Humaniinin määrä vähenee iän myötä, ja sen pitoisuus veressä on havaittu alhaisemmaksi henkilöillä, joilla on heikentynyt paastosokeri.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 12 viikkoa kestäneen liikuntaintervention vaikutusta veren ja lihaskudoksen humaniinin määrään keski-ikäisillä miehillä, joilla oli todettu häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta. Osallistujat jaettiin kuntosali-, sauvakävely- ja verrokkiryhmiin. Tulosten perusteella kuntosaliharjoittelu lisäsi lihaskudoksen humaniinipitoisuutta, mutta sauvakävely ei. Veren humaniinitasoihin ei kummallakaan liikuntamuodolla ollut selkeää vaikutusta. Myös sitraattisyntaasi-aktiivisuus (CS) parani kuntosaliryhmässä verrattuna kontrolliryhmään, mutta sauvakävelyryhmästä sitä ei mitattu materiaalin vähyyden vuoksi. Aivan selkeää yhteyttä humaniinin ja insuliiniherkkyyden välillä ei havaittu, vaikkakin insuliiniherkkyys parani sauvakävelyryhmässä ilman, että humaniinin määrässä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Yliopistonlehtori Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta tähdentää, että monenlaisesta liikunnasta on hyötyä diabeteksen ehkäisyssä. Eri liikuntalajien terveyshyödyt välittyvät kuitenkin erilaisten mekanismien kautta.

– Aikaisemmin olemme osoittaneet myös sauvakävelyn saavan aikaan lukuisia metaboliselta oireyhtymältä suojaavia muutoksia. Sauvakävelyharjoittelun aikaansaamat aineenvaihduntamuutokset näkyivät ”systeemitasolla” eli verestä tehtävissä määrityksissä. Kuntosaliharjoittelun vaikutukset puolestaan näkyivät tässä tutkimuksessa sokeriaineenvaihdunnan säätelyyn liittyvinä kudostason muutoksina lihaksen aineenvaihdunnassa.

Lisätietoja:

Mika Venojärvi, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, biolääketiede, liikuntalääketiede, p. 040-355 22 48, mika.venojarvi@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Gidlund EK, von Walden F, Venojärvi M, Risérus U, Heinonen OJ, Norrbom J, Sundberg CJ. Humanin skeletal muscle protein levels increase after resistance training in men with impaired glucose metabolism. Physiol Rep. 2016 Dec;4(23). pii: e13063. PubMed PMID: 27923980.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa