Ydinvoiman täydellinen korvaaminen kivihiilellä aiheuttaisi merkittäviä terveyshaittoja

Jos energiaa olisi tuotettu viime vuosina ydinvoiman sijaan kivihiiltä polttamalla, suuremmat pienhiukkaspäästöt olisivat lisänneet ennenaikaisia kuolemia jopa 150 000:lla vuosittain. Noin kaksi kolmasosaa näistä kuolemista olisi tapahtunut Euroopassa, jossa suurin osa ydinvoimaloista sijaitsee. Kokonaisuudessaan ilmakehän pienhiukkaset aiheuttavat arviolta noin 3,2 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Kivihiilen poltosta syntyvät pienhiukkaspäästöt hillitsisivät ilmaston lämpenemistä, mutta samalla palamisessa vapautuva hiilidioksidi nostaisi hitaasti ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja kääntäisi tilanteen 37 vuodessa ilmastoa lämmittäväksi. Kivihiilivoimaloiden sulkemisen jälkeen hiukkasten viilentävä vaikutus katoaisi lähes välittömästi, mutta hiilidioksidin lämmittävä vaikutus kestäisi satoja vuosia.

Tiedot käyvät ilmi suomalaistutkijoiden artikkelista, joka on julkaistu Journal of Geophysical Research -lehdessä joulukuussa. Artikkelin pääkirjoittaja on erikoistutkija Tero Mielonen Ilmatieteen laitokselta. Artikkelin kirjoittajiin lukeutuu professori Kari Lehtinen Itä-Suomen yliopistosta.

Terveys- ja ilmastovaikutukset ilmastomallista

Tutkijat selvittivät, millaisia ilmasto- ja terveysvaikutuksia seuraisi pienhiukkaspäästöistä, jos ydinvoiman sijaan olisimme tuottaneet vastaavan määrän energiaa kivihiiltä polttamalla.

Ilmastovaikutuksia arvioitiin käyttämällä ECHAM6–HAMMOZ-ilmastomallia, ja terveysvaikutuksia arvioitiin kasvaneiden hiukkaspitoisuuksien (PM2.5) ja väestöntiheyden pohjalta. Terveysvaikutusten mittareina käytettiin sydän- ja verisuonisairauksien sekä keuhkosyövän aiheuttamia ennenaikaista kuolemia yli 30-vuotiaiden väestöryhmässä. Kivihiilivoimaloiden päästöinä käytettiin amerikkalaisten kivihiilivoimaloiden keskimääräisiä päästöjä vuodelta 2009.

Tutkimuksessa huomioitiin ainoastaan energiantuotannon päästöt, joten esimerkiksi polttoaineen hankinnasta ja kuljettamisesta tulevat päästöt jäivät arvion ulkopuolelle. Tutkimus ei huomioinut ydinvoimaan liittyviä riskejä, kuten ydinvoimalaonnettomuuksia, radioaktiivisen jätteen säilyttämistä tai ydinpolttoaineen rikastamista asekäyttöön.

Saadut mallitulokset vastaavat hyvin aiempia tutkimuksia, mutta kyseessä on ensimmäinen kerta, kun energiantuotannon muutosten vaikutuksia ilmastoon ja terveyteen on arvioitu ilmastomallia ja yksityiskohtaista väestöntiheystietoa käyttämällä. Menetelmä tuottaa aiempaa tarkempaa tietoa päästöjen alueellisista vaikutuksista.

Tutkimuksessa ydinvoiman korvaavaksi tekniikaksi valittiin kivihiili, sillä tarkoitus oli selvittää pienhiukkaspäästöjen kannalta pahinta mahdollista vaihtoehtoa. Biomassan poltosta syntyvillä hiukkaspäästöillä vaikutukset voivat olla samaa luokkaa, mutta nykyisillä menetelmillä näiden polttoaineiden eroja ei pystytä luotettavasti arvioimaan. Uusiutuvia energialähteitä (aurinko, tuuli, geoterminen energia, vesivoima) käyttämällä kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten ilmasto- ja terveysvaikutukset jäisivät pienemmiksi. Myös parasta mahdollista tekniikkaa käyttävissä hiilivoimaloissa hiukkaspäästöt voisivat olla jopa 90 prosenttia tässä tutkimuksessa käytettyjä lukuja pienemmät.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Tero Mielonen, Ilmatieteen laitos, p. 050 401 8738, tero.mielonen(at)fmi.fi

Professori Kari Lehtinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 867 7844, kari.lehtinen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa