Yksilöllinen D-vitamiinivaste voi määrittää D-vitamiinilisän tarpeen

D-vitamiinilisän tarve saattaa riippua yksilöllisestä D-vitamiinivasteesta. D-vitamiinin tavoitetason pitäisi myös olla korkeampi niillä, joilla vaste on matala, osoittaa hiljattain julkaistu katsaustutkimus.

Iho tuottaa D3-vitamiinia altistuessaan auringonvalolle, mutta riittävän saannin turvaamiseksi varsinkin pimeänä vuodenaikana useimpien on saatava D-vitamiinia myös ravinnosta tai ravintolisästä. Riittävästä D-vitamiinitasosta ja sopivasta päivittäisestä D-vitamiinilisän määrästä on kuitenkin eriäviä näkemyksiä.

Elimistön D-vitamiinistatus määritetään mittaamalla D3-vitamiinin aineenvaihduntatuotteen kalsidiolin pitoisuus verestä. Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan yksilöllistä D-vitamiinilisän tarvetta ei ilmeisesti kuitenkaan voi määritellä pelkästään tämän mittauksen perusteella.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetuissa VitDmet ja VitDbol -interventiotutkimuksissa havaittiin, että D-vitamiinilisän aikaansaama molekyylitason vaste on yksilöllinen. Analysoimalla useita D-vitamiinille herkkiä molekyylitason muutoksia tutkittavat voitiin jakaa korkean, keskinkertaisen ja matalan vasteen ryhmiin. Tämä dynaaminen D-vitamiinivaste ei useinkaan korreloinut D-vitamiinistatuksen kanssa.

Artikkelin kirjoittajat, Itä-Suomen yliopiston biokemian professori Carsten Carlberg ja Abu Dhabin GDC-sairaalan tutkimus- ja kehitysjohtaja Afrozul Haq, päättelevät, ettei D-vitamiinistatuksen mittaaminen riitä, vaan yksilöllisen D-vitamiinivasteen mittaaminen on myös tarpeen. D-vitamiinilisän aikaansaaman molekyylivasteen voimakkuutta voidaan mitata artikkelissa esitellyllä henkilökohtaisen D-vitamiinivasteen mittarilla.

Yksilöllisen D-vitamiinivasteen perusteella voidaan arvioida sopivin D-vitamiinilisän määrä. Tutkijat arvioivat, että noin yhdellä neljästä vaste on matala. Näillä henkilöillä D-vitamiinin tavoitetaso kannattaa asettaa korkealle ja mitoittaa vitamiinilisä sen mukaisesti, jotta D-vitamiinin terveyshyödyt toteutuvat. D-vitamiini on tärkeä tuki- ja liikuntaelimistön terveydelle ja riittävä saanti saattaa myös suojata erilaisilta sairauksilta, kuten syövältä, sydän- ja verisuonitaudeilta ja tyypin 2 diabetekselta.

Katsaustutkimus julkaistiin Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology -lehdessä.

Lisätietoja:

Professori Carsten Carlberg, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, carsten.carlberg (a) uef.fi, +358 403553062 

Katsausartikkeli:

Carsten Carlberg, Afrozul Haq. The concept of the personal vitamin D response index. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Published online 26 December 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsbmb.2016.12.011

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa