Yksilöllinen ravitsemushoito vähensi iäkkäiden aliravitsemusriskiä kotihoidossa

Yksilöllinen ravitsemushoito paransi iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa merkitsevästi, havaittiin hiljattain julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Tulokset julkaistiin The Journal of Nutrition, Health & Aging -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 227 yli 75-vuotiasta kotihoidon asiakasta, joiden oli todettu olevan aliravitsemusriskissä tai aliravittuja. Heidät jaettiin interventio- ja vertailuryhmään. Interventioryhmälle laadittiin yksilöllinen ravitsemushoito-ohjelma. Osallistujia neuvottiin lisäämään päivittäisten aterioiden ja välipalojen määrää sekä käyttämään enemmän energia- ja proteiinipitoisia ruokia ja ruoka-aineita. Ohjeissa otettiin huomioon yksilölliset ravitsemuksen riskit ja ruokamieltymykset.

Kuusi kuukautta kestänyt ravitsemushoito paransi hoitoa saaneiden ravitsemustilaa. Tämä havaittiin sekä arvioimalla ravitsemustilaa MNA-mittarilla (Mini Nutritional Assessment) että veren albumiinitason perusteella. Tutkimuksen loppuvaiheessa joka toinen ravitsemushoitoa saaneista oli hyvässä ravitsemustilassa, kun vielä tutkimuksen alkaessa osuus oli vain yksi kymmenestä.

Tutkimus toteutettiin osana Itä-Suomen yliopiston NutOrMed – Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon -hanketta.

Tutkijat tähdentävät, että ravitsemustilan arviointi ja ravitsemusohjaus ovat tärkeä osa kotihoidon asiakkaiden hoitoa. Ravitsemusongelmien tunnistamisessa ovat avainasemassa ne henkilöt, jotka muutoinkin vastaavat kotihoidon asiakkaiden jokapäiväisestä hoidosta. Ravitsemusongelmien korjaus edellyttää säännöllistä ravitsemustilan arviointia, ravitsemustilan ja yksilöllisen ravitsemushoitosuunnitelman kirjaamista hoitosuunnitelmiin sekä ravitsemushoidon päivittäistä toteuttamista ja arviointia. Jotta tämä toteutuu, tarvitsee kotihoidon henkilöstö ravitsemuskoulutusta ja ravitsemusterapeutin konsultaatioapua.  

Lisätietoja:

Irma Nykänen, FT, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos / lääketieteen laitos, Kuopio, p. 0403552991, Irma.Nykanen (a) uef.fi

Sirpa Hartikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, Sirpa.Hartikainen (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Individually tailored dietary counseling among old home care clients — Effects on nutritional status. Satu Pölönen, Miia Tiihonen, Sirpa Hartikainen, Irma Nykänen. The Journal of Nutrition Health and Aging, julkaistu verkossa 11.10.2016

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa