Yksilöllisellä interventiolla iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden suut puhtaammiksi

Tuoreen tutkimuksen mukaan iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden hampaiden ja proteesien puhtaus parani merkittävästi yksilöllisen suun hoidon opastuksen jälkeen. Itä-Suomen yliopiston NutOrMed -tutkimukseen liittyvät tulokset julkaistiin Age and Aging -lehdessä.

Vuonna 2013 käynnistyneessä NutOrMed (Nutrition, Oral health and Medication) -interventiotutkimuksessa arvioitiin kuusi kuukautta kestävän ravitsemuksen ja suunterveyden intervention vaikutuksia 75 vuotta täyttäneiden kotihoidossa olevien ravitsemustilaan, suunterveyteen ja toimintakykyyn.

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden suun terveys tutkittiin ja kattavalla haastattelulla selvitettiin suun omahoitoa sekä suun terveteen liittyvää elämänlaatua. Interventioryhmä koostui 151 asiakkaasta, joiden keski-ikä oli 84 vuotta. Vertailuryhmässä oli 118 asiakasta ja heidän keski-ikänsä oli 85 vuotta. Interventioryhmän asiakkaalle annettiin yksilöllinen tarpeen mukainen suun hoidon ohjeistus. Heitä ohjeistettiin harjaamaan hampaat fluorihammastahnalla kahdesti vuorokaudessa ja käytiin läpi hammasvälien puhdistus sopivalla välineellä, hammasproteesien puhdistus ja limakalvojen puhdistus.

Kuuden kuukauden kuluttua molemmat ryhmät tutkittiin ja haastateltiin uudestaan. Interventioryhmässä nähtiin merkittävä positiivinen muutos: plakkihampaiden määrä oli vähentynyt ja proteesien puhtaus oli parantunut. Hyvä fyysinen ja tiedollinen toimintakyky edisti myös suuhygienian paranemista. Vertailuryhmän asiakkailla suun hoitotottumukset selkeästi heikkenivät kuuden kuukauden aikana. Positiivisesta muutoksesta huolimatta plakkihampaiden määrä oli tutkimuksen lopussa yhä korkea myös interventioryhmässä: lähes puolessa hampaista oli plakkia.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin suun terveyden intervention vaikutusta kotihoidon asiakkaiden suun ja proteesien puhtauteen. Suun terveys vaikuttaa merkittävästi iäkkäiden elämänlaatuun, yleisterveyteen ja ravitsemukseen. Fyysisen ja tiedollisen toimintakyvyn heikentyessä monilla iäkkäillä on vaikeuksia hampaiden tai proteesien puhdistamisessa. Joskus myös kipu suussa estää hyvän suuhygienian toteuttamisen. Nykyään yhä useammalla iäkkäällä on omat hampaat, joiden puhdistamiseen he tarvitsevat joko omaisten tai hoitohenkilökunnan apua.

Suun terveydenhuollon henkilöstön vastuulla on yksilöllisen ehkäisevän omahoitosuunnitelman laatiminen iäkkäille kotihoidon asiakkaille. Osa kotihoidon asiakkaista ei kykene itse puhdistamaan suutaan, joten päivittäisessä suun hoidossa avustaminen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti tulisi olla olennainen osa kotihoidon päivittäisiä hoitotoimenpiteitä.

Lisätietoja: Kliininen opettaja Annamari Nihtilä, Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketieteen yksikkö, annamari.nihtila@uef.fi, puh 050 569 7800

Tutkimusartikkeli: Annamari Nihtilä, Eveliina Tuuliainen, Kaija Komulainen, Kirsi Autonen-Honkonen, Irma Nykänen, Sirpa Hartikainen, Riitta Ahonen, Miia Tiihonen, Anna Liisa Suominen; Preventive oral health intervention among old home care clients. Age Ageing 2017 1-6. doi: 10.1093/ageing/afx020 [Julkaistu verkossa].

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa