Yleinen fyysisen aktiivisuuden mittari on virhealtis

Yleisessä käytössä oleva fyysisen aktiivisuuden mittaustapa antaa virheellisiä tuloksia erityisesti lihavilla, osoittaa tuore katsausartikkeli. Kun fyysisen aktiivisuuden aiheuttamaa energiankulutusta arvioidaan käyttäen kaikilla samaa lepoaineenvaihdunnan vakioarvoa painokiloa kohden, sama liikuntasuoritus vaikuttaa lihavalla kevyemmältä kuin hoikemmalla henkilöllä – eli liikunta vaikuttaa sitä kevyemmältä, mitä raskaampi on mukana kannettava taakka. – Fyysistä aktiivisuutta tulisikin arvioida muutoin, esimerkiksi suhteessa rasvattomaan kehon painoon, tutkija Tuomo Tompuri toteaa.

Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevän Tompurin katsausartikkeli aiheesta julkaistiin hiljattain arvostetussa Frontiers in Physiology -lehdessä.

Energiankulutusta mittaamalla voidaan arvioida yksilön fyysisen aktiivisuuden määrää ja tehoa. Käytännössä energiankulutusta arvioidaan epäsuorasti muun muassa sykkeen tai liikemittauksen avulla. Niiden avulla taas voidaan määritellä MET-muuttuja (metabolic equivalents of task, MET), joka kuvaa fyysisen aktiivisuuden aiheuttamaa energiankulutuksen kasvua lepotasoon verrattuna. Lepoaineenvaihdunnan vakioarvo, yksi MET, vastaa 3,5 millilitran hapenkulutusta painokiloa kohden minuutissa.

Lepoaineenvaihdunta painokiloa kohden oletetaan samaksi kaikilla ikään, kokoon ja kehonkoostumukseen katsomatta. Yksilöllistä lepoaineenvaihdunnan mittaamista ei tavallisesti tehdä. Useita tieteellisiä tutkimuksia käsittävä katsaus osoittaa kuitenkin, että tämä käytäntö johtaa helposti virheellisiin arvioihin. Elimistön energiankulutuksesta vastaa nimittäin pääasiassa lihaksisto, kun taas rasvamassa on mukana kannettavaa kuormaa.

Aiemmin julkaistussa kuopiolaistutkimuksessa osoitettiin, että sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön kuntoa mitatessa yksilöiden väliset kokoerot tulisi huomioida rasvattoman kehon painon mukaan. Tompurin mukaan rasvattoman kehon painon tulisi olla lähtökohtana myös fyysistä aktiivisuutta mitatessa, koska yksilön kuormituksessa kuluttama energia on yhtenevä hapenkulutuksen kanssa.

Jotta keskeisten terveystekijöiden, kuten liikunnan, sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön kunnon ja lihavuuden keskinäisistä suhteista ja niiden merkityksestä terveydelle voidaan saada totuudenmukaista tietoa, tutkimukset tulisi tehdä käyttäen järkeviä ja haluttua asiaa mittaavia muuttujia. Sen sijaan fyysisen aktiivisuuden arvioiminen lihavuutta kuvaavalla mittarilla voi johtaa virhepäätelmiin tieteellisessä tutkimuksessa.

Alkuperäiset artikkelit:

Metabolic equivalents of task are confounded by adiposity, which disturbs objective measurement of physical activity: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2015.00226/full

Measures of cardiorespiratory fitness in relation to measures of body size and composition among children: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpf.12185/full

Lisätietoja:

Tuomo Tompuri

Puh. 044-7113203; email. tuomo.tompuri@kuh.fi

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Kuopion yliopistollinen sairaala; Lasten liikunta ja ravitsemus tutkimus, Itä-Suomen Yliopisto

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa