Suomessa käytetään 1,5 miljoonaa joulupuuta

Kotimainen kuusi kuuluu suomalaisten jouluun, Etelä-Suomen lumitilanteen odotetaan lisäävän kasvatettujen joulupuiden kysyntää.

Talvinen sää ja adventit kääntävät ajatukset jouluun. Joulupuu on satoja vuosia vanha perinne ja tänä vuonna Latviassa juhlitaan joulukuusen 500-vuotista historiaa. Suomessa joulukuusi vakiinnutti paikkansa koko kansan keskuudessa sata vuotta sitten. Perinne on säilyttänyt merkityksensä ja tänäkin jouluna koteihin hankitaan yli miljoona kuusta.

Kasvatettu kotimainen kuusi vastaa kasvavaan kysyntään laadukkaasta joulupuusta

Joulukuusten kokonaismäärä nousee Suomessa 1,5 miljoonaan kun mukaan otetaan kotien lisäksi myös yrityksiin ja eri laitoksiin pystytetyt kuuset. Puolet kuusista haetaan tai saadaan suoraan metsästä ja puolet ostetaan. Kasvatettujen kuusten osuus myynnistä on noussut nopeasti viimeisen viidentoista vuoden aikana. Tähän on varmasti monia syitä, mutta koneellisen puunkorjuun myötä myytäviksi tulevien latvakuusten määrä on vähentynyt ja kaupungistuminen on lisännyt ostokuusten tarvetta. Nykyään kuuselta myös odotetaan tuuheutta ja tiettyä muotoa. Aikaisin tulleen lumen odotetaan tuovan vauhtia kuusikauppaan.

Ostetuista kuusista jo lähes puolet eli 300 000 on suomalaisia kasvatettuja joulukuusia. Tuonnin osuus suomalaisten kotien kuusista on pysynyt pienenä eikä tuonnin tänäkään vuonna odoteta kasvavan. Tuontipuiden määrä jäänee alle sataan tuhanteen. Eniten puita tuodaan Tanskasta.

Joulupuiden kasvattajien kokonaismäärää Suomessa on vaikea arvioida, koska toiminta on pitkälti harrastajamaista. Kaikkiaan kasvattajia arvioidaan olevan noin 600. Puita viljellään pelto- sekä metsämaalla. Eniten puita kasvatetaan ja myydään Etelä-Suomessa. Arviolta noin 80 % kasvatusmäärästä on suomalaista kuusta, lisäksi kasvatetaan serbiankuusta, mustakuusta, pihtoja ja okakuusta.

Kotimainen puu on ympäristöystävällinen vaihtoehto

Tällä hetkellä joulupuuviljelmillä ympäri Suomea on vuoden kiirein aika, sillä tänä jouluna myytäväksi menevät kuuset kaadetaan ja pakataan myytäväksi aikaisintaan neljä viikkoa ennen joulua. Lyhyt varastointi sekä kuljetusmatka myyntipaikalle takaavat puun tuoreuden sekä säilymisen hyvälaatuisena. Pääosa suomalaisista joulupuuviljelmistä on perheviljelmiä, joissa kuusenkasvatus on pitkälti käsityötä. Tämä mahdollistaa ympäristöystävällisesti ja yksilöllisesti hoidetut, laadukkaat joulupuut, jotka sopivat suomalaiseen kotiin. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan aina uudet, joten joulupuutuotanto ei tuhoa metsiä.

Joulupuuseura 20 vuotta suomalaisten joulupuiden puolesta

Joulupuiden kasvatukseen liittyvästä koulutuksesta ja tiedotuksesta vastaa Joulupuuseura ry. Seura on perustettu Lopella vuonna 1991. Seuran tehtävä on alusta asti ollut lisätä tietoutta kasvatuksesta sekä opastaa uusia viljelijöitä. Ammattimainen kasvatus onkin lisääntynyt seuran perustamisen myötä. Jäsenten määrä seurassa on vaihdellut kolmen ja kuuden sadan välillä. Ensi vuonna seura viettää 20-vuotisjuhlaa.

Lisätietoja:

Joulupuuseura ry. puheenjohtaja Hanna Holma,

www.joulupuuseura.fi ,puheenjohtaja@joulupuuseura.fi, puh.044-3636967

Avainsanat: