Jyväskylässä tunnistettiin riskit ja vastuut opiskelupolun kaikissa eri vaiheissa

Nuorten syrjäytyminen ja siihen läheisesti liittyvä koulupudokkuus aiheuttavat merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia, joista aiheutuu inhimillisten vaikeuksien lisäksi vuositasolla satojen miljoonien eurojen kustannukset.

Jyväskylässä on koko toisen asteen koulutusta koskien (lukiot ja ammatillinen koulutus) ensimmäistä kertaa Suomessa luotu kokonaiskuva opiskelijan opiskelusuhteen elinkaaresta ja siitä, kenellä on missäkin vaiheessa vastuu opiskelijasta huolehtimisesta. Kantava silta perusasteelta eteenpäin -mallissa on siis tunnistettu ”tummia pilviä”, joihin liittyy riskejä syrjäytymiskehityksen alkamisesta. Mallia esiteltiin Taitaja2012-tapahtumassa Jyväskylässä keskiviikkona 25. huhtikuuta.

”Tällaisia riskejä syntyy muun muassa silloin, kun nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai ei ota sitä vastaan, keskeyttää opintonsa tai jää valmistumisensa jälkeen ilman työ- tai jatko-opiskelupaikkaa. Uudella mallilla pyritään siihen, ettei yksikään peruskoulun päättävä nuori pääse katoamaan vastuullisilta toimijoilta, siis koulutuksen järjestäjiltä ja kunnilta”, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kehittämisjohtaja Terttu Kiviranta sanoo.

Kantava silta perusasteelta eteenpäin -mallissa on selvitystyön jälkeen ryhdytty käytännön toimiin riskien minimoimiseksi. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän kaupunki ovat yhdessä määritelleet vastuunjakoa peruskoulun päättäneiden jälkiseurannasta ja ohjauksesta.

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyönä mallinnetaan tiedonkeruujärjestelmää, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jäävistä tai opintonsa keskeyttävistä nuorista.

Jyväskylässä selvitetään tarkasti syitä opintojen keskeyttämiseen ja koulutuksesta eroamiseen sekä poissaoloihin, sillä poissaolojen merkittävä kasvu ja opintosuoritusten hidastuminen ennakoivat keskeyttämistä. Opiskelijoiden tueksi luodaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintoja esimerkiksi työpajoissa, verkossa tai työpaikalla. Opiskelijoiden terveydentila otetaan huomioon vaihtoehtoisia tapoja valittaessa.

Keskeyttäneille tai keskeytystä harkitseville nuorille järjestetään tehostettua ohjausta, jolla pyritään löytämään heidän elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvia ratkaisuja suorittaa toisen asteen opintoja.

Jyväskylän ammattiopiston
keskeyttämiset vähentyneet merkittävästi

Nuorten syrjäytyminen ja siihen läheisesti liittyvä koulupudokkuus ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia, joista aiheutuu inhimillisten näkökulmien lisäksi vuositasolla satojen miljoonien eurojen kustannukset. Opiskelupaikan hakematta jättäminen, yhteisvalinnassa ulkopuolelle jääminen ja opintojen keskeyttäminen johtavat siihen, että 20-29-vuotiaista noin 110 000 on Suomessa vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa.

”Jyväskylän ammattiopistossa on kokoaikaisia opinto-ohjaajia 17, koulukuraattoreja 6 ja opintosihteerejä 11. Tarjoamme ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta sekä mahdollisuuden suorittaa keskeytynyt peruskoulu loppuun ja korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja”, Jyväskylän ammattiopiston rehtori Kirsti Kosonen kertoo.

Kosonen sanoo, että Jyväskylän ammattiopistossa kehittäminen on keskitetysti johdettua, strategian ohjaamaa toimintaa, jolloin panokset tulevat tehokkaasti ja tuloksekkaasti käytettyä. Jyväskylän ammattiopiston esr-hankekokonaisuuden arvo oli viime vuonna noin 4,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ammattiopisto käytti erilaista kansallista tai kansainvälistä hankerahaa noin 500 000 euroa. Valtaosa kehittämisrahasta on suunnattu koulutuksen läpäisyn tehostamiseen, opiskelijan tukemiseen ja ohjauspalveluihin. Näin vahvistettiin koko ikäluokasta huolehtimisen käytäntöjä.

Vuonna 2011 negatiivisen keskeyttämisen osuus Jyväskylän ammattiopistossa oli 5,5 prosenttia, valtakunnan luku oli 9,1. Negatiivisella keskeyttämisellä tarkoitetaan opiskelijoita, joilla ei ole keskeyttäessä uutta opiskelupaikkaa eikä heidän sijoittumisestaan tiedetä. Keskeyttämisiä ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, sillä 2000-luvun alkuvuosina negatiivisen keskeyttämisen prosentti oli noin 10.

Lisätietoja:
Kehittämisjohtaja Terttu Kiviranta, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5140
Rehtori Kirsti Kosonen, Jyväskylän ammattiopisto, puh. 040 341 6150
Opetusjohtaja Eino Leisimo, Jyväskylän kaupunki, puh. (014) 266 4033

www.taitaja2012.fi
Taustamateriaalia viestimille:www.taitaja2012.fi/fi/tiedotus/taustamateriaalia-viestimille
Kuvapankki: www.taitaja2012.fi/kuvat. Kuvapankkiin kuvataan kaikki SM-kilpailijat kilpailutilanteessa ja tapahtumakuvia (painokelpoisia).
Sosiaalinen media: facebook.com/taitaja2012 ja twitter.com/taitaja2012

Taitaja2012 on suurin koulutusalan vuosittainen tapahtuma Suomessa. Tapahtumaan odotetaan 30 000 kävijää. Ammattitaidon SM-kilpailussa oman alansa Suomen mestaruudesta kilpailee 400 nuorta 42 alalta. Tapahtuman yhteydessä järjestetään erityistä tukea tarvitsevien TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailu sekä Taitaja9-kilpailu, jossa 100 yhdeksäsluokkalaista kilpailee kädentaidoissa.

Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtuman järjestää Jyväskylän koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Keski-Suomen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Taitajan taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on 22 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijan ja lukiolaisen koulutuksen järjestäjä. Kuntayhtymän ammatillisia oppilaitoksia ovat Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän ammattiopisto, Jyväskylän oppisopimuskeskus ja Jyväskylän liikenneopettajaopisto. Kuntayhtymän lukiot ovat Cygnaeus-lukio, Jyväskylän aikuislukio, Jyväskylän Lyseon lukio, Sepän lukio, Tikkakosken lukio ja Voionmaan lukio.

Taitaja2012 Ammattitaidon SM-kilpailu 24.-26.4. Jyväskylän Paviljongissa, ti klo 9-17, ke klo 9-18 ja to klo 8-14. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

 

 

Avainsanat: