TaitajaPLUS – kilpailuja kaikille

Taitaja-tapahtumassa estradi on avoin myös opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville nuorille. Taitaja-tapahtuman yhteydessä järjestettävä TaitajaPLUS on ammattitaitokilpailu opiskelijoille, joille on oppilaitoksessa tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Nuorille on tärkeää olla tasavertaisina mukana tapahtumissa, joihin muutkin samanikäiset osallistuvat.

TaitajaPLUS-lajijärjestelyistä vastaa tänä vuonna Bovallius-ammattiopisto, joka on Jyväskylässä, Pieksämäellä ja Turussa toimiva ammatillinen erityisoppilaitos nuorille ja aikuisille. Osallistuminen Taitaja-tapahtuman järjestelyihin on mieluinen jatkumo yhteistyölle, jota Bovallius tekee alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa nuorten tasa-arvoisten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Kilpailulajeina puhdistuspalvelu,
artesaani ja kiinteistönhoito

Vuonna 2012 TaitajaPLUS-tapahtumassa kilpaillaan puhdistuspalvelu-, artesaani- ja kiinteistönhoito-lajeissa. Puhdistuspalvelu on ollut kilpailulajina jo pitkään. Tänä vuonna kilpailu on suunnattu opiskelijoille, jotka opiskelevat ammatilliset tutkinnon osat mukautetuin tavoittein. Muut puhdistuspalvelulajin erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kilpailevat joko 8+1- tai Taitaja-kilpailijoina.

Artesaani on kilpailulajina ensimmäistä kertaa. Kilpailu kokoaa yhteen eri alojen artesaaneja, mikä asettaa omat haasteensa sekä kilpailijoille että kilpailutehtävän laatijoille. Suomen käsityön museossa järjestetty semifinaali kuitenkin osoitti, että artesaani soveltuu hyvin lajiksi ammattitaitokilpailuun. Artesaanit tuovat varmasti oman värikkään lisänsä myös TaitajaPLUS-finaalitapahtumaan.

Kiinteistönhoito-lajissa kilpaillaan nyt toista kertaa. Laji herätti viime vuonna kiinnostusta siinä määrin, että Jyväskylässä sitä haluttiin jatkaa. Kaikkien lajien kilpailutehtävät ja arviointiperusteet on johdettu suoraan valtakunnallisista opetussuunnitelmista.

Nuoret osaajat esillä myös näytöslajissa
ja erityisopetuksen kavalkadissa

Ulkoalueella TaitajaPLUS-näytöslajina esittäytyy metsuri-metsäpalveluiden tuottaja. Näytöslajin tehtävinä ovat muun muassa hakkutekniikka moottorisahalla yleisöystävällisellä tavalla, taimikonhoito raivaussahalla, ja metsänviljely pottiputkella.

Nähtävää riittää myös TaitajaPLUS-näytösalueella. Ammatillisen erityisopetuksen kavalkadissa nuoret osaajat eri aloilta antavat puolen päivän mittaisia työnäytöksiä. Osaamistaan esittelevät puutarhurit, artesaanit, merkonomit sekä valmentavan koulutuksen opiskelijat.

TaitajaPLUS-lajialue on pyritty toteuttamaan mahdollisimman esteettömäksi niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Yleisöllä on mahdollisuus päästä katsomaan, keskustelemaan ja osallistumaan näytösalueen toimintaan ja työnäytöksiin.

Vahvat yhteydet
työelämään

Taitaja-tapahtuma lisää ja vahvistaa oppilaitosten ja työelämän edustajien välistä yhteistyötä. Tämä näkyy kilpailuissa tarvittavien laitteiden ja palkintojen ohella muun muassa tuomaritoiminnassa. Yritysten halukkuus osallistua TaitajaPLUS-tapahtumaan on ollut ilahduttavaa. Myös opetusalan järjestöt ovat mukana aktiivisesti. Tästä esimerkkinä on Ammatilliset erityisopettajat ry:n palkintoraha, joka jaetaan Jyväskylässä parhaan pistemäärän Taitaja-kilpailussa saavuttaneelle 8+1 -kilpailijalle.

Ammattimaisuus ja työelämän vaatimukset toimivat lähtökohtana TaitajaPLUS-tapahtuman kilpailulajeissa, -tehtävissä ja arviointiperusteissa. Kilpailijoille on tärkeää päästä näyttämään ammatillinen osaamisensa, ja he ovat selvästi tietoisia omasta ammatti-identiteetistään. TaitajaPLUS on tärkeä osa Taitaja-kilpailutoimintaa, ja sen asema tulee jatkossa edelleen vahvistumaan. Siitä pitävät huolen taitavat ja motivoituneet TaitajaPLUS-kilpailijat.

Lisätietoja:
Lajiperhevastaava, opettaja Miiko Taka, Bovallius-ammattiopisto, puh. 040 758 5794
Lajiperhevastaava, opettaja Anne Hautala, Bovallius-ammattiopisto, puh. 0400 206 700

www.taitaja2012.fi
Taustamateriaalia viestimille: www.taitaja2012.fi/fi/tiedotus/taustamateriaalia-viestimille
Kuvapankki: www.taitaja2012.fi/kuvat. Kuvapankkiin kuvataan kaikki SM-kilpailijat kilpailutilanteessa ja tapahtumakuvia (painokelpoisia).
Sosiaalinen media: facebook.com/taitaja2012 ja twitter.com/taitaja2012

Taitaja2012 on suurin koulutusalan vuosittainen tapahtuma Suomessa. Tapahtumaan odotetaan 30 000 kävijää. Ammattitaidon SM-kilpailussa oman alansa Suomen mestaruudesta kilpailee 400 nuorta 42 alalta. Tapahtuman yhteydessä järjestetään erityistä tukea tarvitsevien TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailu sekä Taitaja9-kilpailu, jossa 100 yhdeksäsluokkalaista kilpailee kädentaidoissa.

Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtuman järjestää Jyväskylän koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Keski-Suomen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Taitajan taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Taitaja2012 Ammattitaidon SM-kilpailu 24.-26.4. Jyväskylän Paviljongissa, ti klo 9-17, ke klo 9-18 ja to klo 8-14. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Avainsanat: