KARELIA-UPOFLOOR OY:N TILINPÄÄTÖS 2006

Karelia-Upofloor –konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2006 4,7 %:lla ja oli 122,7 milj. € (117,1). Liikevaihdon kasvu tuli kokonaisuudessaan parketin myynnistä. Parkettiliike-toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 77 % ja muovilattianpäällysteiden 23 %. Viennin osuus oli koko konsernissa 73 milj. € (66,7) eli 60 % (57) liikevaihdosta ja vienti suuntautui noin 40 maahan. Konsernin liikevoitto oli tilikaudella 8,2 milj. € (10,2) ja tilikauden voitto on 4,5 milj. € (6,0). Tulosta rasittavat merkittävät konsernin ulkomaan tuotannollisiin toimintoihin liittyvät kertaluonteiset kulut sekä loppuvuonna alkanut raaka-ainehintojen voimakas nousu. Konsernin bruttoinvestointien määrä oli 20,5 milj. € (9,4), mikä on 16,7 % (8,0) liikevaihdosta. Valtaosa investoinneista kohdistui Venäjän ja Romanian tuotantolaitoksiin.Tunnusluvut (kts. pdf-liite)


Parkettiliiketoiminta

Parkettiliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2006 oli 94,3 miljoonaa euroa (87,0) eli kasvua oli 8,1 % edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvu tapahtui yhtiön keskeisillä vientimarkkinoilla Venäjällä ja Baltiassa sekä Aasiassa. Viennin osuus oli 72 % ja sen kokonaisvolyymi nousi 10,3 % edellisvuoteen verrattuna. Vahvan korjaus- ja uudisrakentamisen tason ansiosta myös kotimaan kysyntä pysyi vahvana, liikevaihdon osuuden ollessa 28 % (30 %).

Yhtiön molemmat vahvat ja laadukkaat tuotemerkit – Karelia ja Upofloor – kasvattivat tutkimusten mukaan tunnettuuttaan sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla. Ilman liimaa, helposti asennettava lukkoponttiparketti kasvatti osuuttaan odotetusti. Vuonna 2006 valmistetuista parketeista noin 80 % oli varustettu lukkopontilla.


Muovilattianpäällysteliiketoiminta

Muovipäällysteiden liikevaihto vuonna 2006 oli 28,4 miljoonaa euroa (30,1). Liikevaihto laski kotimaassa, mutta kasvoi viennissä noin 10 %. Syynä liikevaihdon laskuun oli perinteisten muovilattianpäällysteiden kysynnän lasku kotimaan markkinoilla.

Muovisten lattianpäällysteiden tärkein markkina-alue on kotimaa, jonka osuus muoviliiketoiminnan omien tuotteiden liikevaihdosta oli 71 %. Viennin osuus muovilattianpäällysteiden myynnistä kasvoi edellisestä vuodesta ollen 29 % (25 %).

Muovipäällysteliiketoiminnan merkittävin tapahtuma vuonna 2006 oli PVC- ja pehmitinvapaan julkisten tilojen maton, LifeLine CS tuoteperheen, esittely vuoden lopussa kotimaisille suunnittelija- ja rakennuttaja-asiakkaille. Tuote esiteltiin 16 paikkakunnalla, joissa tavattiin henkilökohtaisesti noin tuhat rakennusalan päättäjää. Tuote esiteltiin tammikuussa 2007 myös Domotex – messuilla Saksassa, missä se oli erityisen suuren kiinnostuksen kohteena.


Investoinnit

Kotimaassa parkettiliiketoiminnan merkittävin investointi oli Heinolan logistiikkakeskus, joka valmistuttuaan kesällä 2007 toimii valmistuotevarastona sekä lähettämönä koko Suomen parkettituotannon osalta. Samalla Heinolan tehtaan teknologiaa uudistetaan uuden puristinlinjan hankinnalla. Myös tämä investointi valmistuu alkuvuoden 2007 aikana.

Romaniaan perustettiin 24.9.2006 tytäryhtiö S.C. Karelia-Upofloor S.R.L, joka osti joulukuussa 2006 kaksi sahaa käsittävän sahalaitoksen ja parkettitehtaan Romanian Satulungista. Sahalaitokselta käynnistyvät keväällä 2007 merkittävät tammiraaka-ainetoimitukset Suomen tehtaille.

Venäjän kasvavaa kysyntää varten konsernin tytäryhtiö Oy Polarwood Ab osti 14.12.2006 OOO Focus Wood – nimisen venäläisen osakeyhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on rakenteilla oleva parkettitehdashanke Kalugan alueella Malojaroslavetsissa. Tehtaan vuosikapasiteetti ensimmäisen vaiheen valmistuttua syksyllä 2007 on noin 800 000 m2 kolmikerrosparkettia.


Henkilöstö

Henkilöstön määrä konsernissa oli vuoden 2006 lopussa 729 (673). Konsernin tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa oli ulkomailla vuoden 2006 lopussa 20 henkilöä. Parkettiliiketoiminnan keskimääräinen henkilöstömäärä oli 498 (495) ja muovilattianpäällysteliiketoiminnan 200 (206).


Arvio tulevasta kehityksestä

Euroopan lattianpäällystemarkkinoiden uskotaan jatkuvan hyvällä tasolla ja kysynnän pysyvän korkeana. Saksan rakentamisen markkinoiden elpyminen vuoden 2006 aikana oli positiivinen signaali lattianpäällystemarkkinoilla ja vuoden 2007 osalta voidaan odottaa merkittävää kysynnän vahvistumista Keski-Euroopassa. Venäjän markkinoiden uskotaan kehittyvän edelleen myönteisesti. Uusien EU-maiden myötä myös keskisen Itä-Euroopan markkinoiden odotetaan piristyvän ja lattianpäällysteiden kysynnän kasvavan erityisesti parkettilattioiden osalta.Lisätietoja: toimitusjohtaja Markku Rönkkö, puh 050 65 851

Yrityksestä

Karelia kuuluu Karelia-Upofloor Oy -konserniin, joka on yksi Euroopan johtavia lattianpäällystevalmistajia. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 122,7 milj. € ja henkilöstömäärä keskimäärin 700. Konsernilla on seitsemän tuotantolaitosta eri puolilla Suomea ja lisäksi myyntikonttori Virossa. Päämarkkina-alueina ovat kotimaan lisäksi Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Venäjä. Karelia edustaa puunjalostuksen huippuosaamista. Valmistamme korkealla ammattitaidolla valmisparkettia, joka ilahduttaa silmää ja kestää elämää. Karelian valmistus, tuotekehitys, myynti ja markkinointi on sertifioitu SFS-EN ISO 9001 -laatujärjestelmästandardin ja SFS-EN ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin mukaisesti.

Liitteet & linkit