Varaosakaupan ja autokorjaamojen ryhmäpoikkeusasetus saa jatkoa

Euroopan komissio jatkaa korjaamojen ja varaosakaupan kilpailun tukemista

Euroopan komissio ehdottaa autokorjaamoalalle ja autojen varaosakaupalle jopa aikaisempaa tiukempia kilpailua tukevia säännöksiä. Komission tiedonanto päättää epävarmuuden, jonka ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolon päättyminen vuoden 2010 toukokuussa on alalla aiheuttanut. Uusien autojen markkinoilla kilpailu toimii komission mukaan hyvin ilman poikkeusjärjestelyjäkin, ja siltä osin ryhmäpoikkeusasetuksen säännökset puretaan, mutta vasta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Euroopan komissio toteaa tiedonannossaan 22. heinäkuuta 2009, että se haluaa riippumattomien korjaamojen pääsevän käsiksi kaikkiin tietoihin, joita ne tarvitsevat korjatakseen ja huoltaakseen nykypäivän monimutkaisia ajoneuvoja. Komissio haluaa myös estää sen, ettei autojen takuusäännöksiä käytetä estämään uusien autojen omistajien kääntymistä riippumattomien korjaamojen puoleen takuun ulkopuolelle jäävien osien korjaamisessa. Nykyisin auton takuu saattaa keskeytyä, jos autoa on takuuaikana korjautettu muualla kuin valtuutetulla merkkikorjaamolla. Komissio on kuunnellut tarkalla korvalla kuluttajien toiveita. Suomessa on pelätty, että korjaamo- ja huoltoreissut voisivat pidentyä sadoilla kilometreillä, jos auto pitäisi aina kiikuttaa merkkikorjaamolle huoltoon tai jarruremonttiin, koska valtuutettuja merkkikorjaamoja ei enää löydy edes joka kaupungista. Komissio korostaa tiedonannossaan, että kaikkien vaatimukset täyttävien korjaamojen on päästävä käsiksi autojen korjaamisessa tarvittaviin tietoihin. Komissio kiinnittää huomiota myös varaosien saatavuuteen. Riippumattomien korjaamojen on saatava käyttöönsä kaikki autojen korjaamisessa ja huollossa tarvitsemansa osat, myös sellaiset osat, joita voi saada vain auton valmistajalta. Hintakilpailun turvaamiseksi komissio toteaa, että myös valtuutettujen korjaamojen on saatava käyttää autonvalmistajien estämättä riippumattomien osavalmistajien osia. Suomessa komission linjausta tervehditään tyydytyksellä. Autosi huolto, sinun valintasi (right to repair) -kampanjaa johtava Klaus Katara uskoo lähes kaikkien suomalaisten kuluttajien tahdon toteutuneen. Teettämämme tutkimuksen mukaan yli 90 suomalaisista haluaa huollattaa autonsa omalla asuinpaikkakunnallaan ja yhtä suuri osuus haluaa turvata riippumattomien korjaamojen toiminnan ja täyden kilpailunvapauden alalla, Katara sanoo. Autoalan kilpailun tukemiseksi alalla on vallinnut erityisasetus, ns. ryhmäpoikkeusasetus vuodesta 1985. Nykyisin voimassaoleva asetus astui voimaan 2003 ja se päättyy vuoden 2010 toukokuussa. Kaksi vuotta sitten komissio teki laajan markkinatutkimuksen ja arvioinnin ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksista ja jatkotarpeista. Sen jälkeen asiasta on neuvoteltu laajalti. Kilpailukomissaari Neelie Kroes korosti uusien säännösten auttavan kriisissä kamppailevaa autoalaa, joka voi nyt vastata helpommin nopeasti muuttuviin markkinaoloihin ja paremmin turvata kuluttajien etuja. Lisätietoja: Suomen kampanjakoordinaattori Klaus Katara, puh. 0400 105 604 Kampanjan internetsivut: www.r2rc.eu Autosi huolto - sinun valintasi on osa Euroopan laajuista kampanjaa Right to repair (Oikeus korjata) tavoitteena autoalan kilpailun varmistavan ryhmäpoikkeusasetuksen jatkaminen. Kv. kampanjan takana ovat AIRC :Association Internationale des Réparateurs en Carosserie (korikorjaamot) CECRA: European Council for Motor Traders and Repairs (autojen jälleenmyyjät ja korjaamot) EGEA: European Garage Equipment Association (korjaamojen laitetoimittajat) FIA: Fédération Internationale de l’Automobile (autoilijat) FIGIEFA : International Federation of Automotive Aftermarket Distributors (varaosajakelijat) Suomessa: Autoalan ja Korjaamoiden Liitto (korjaamot) Autoliitto (autoilijat) Autonosatukkukauppiaat (varaosamaahantuojat) Autonvaraosakaupan Keskusliitto (varaosajälleenmyyjät ) Suomen Bensiinikauppiaiden Liitto varaosa- ja korjaamoketjut: AD Finland, Autoasi, Autofit/Osaset, Fixus

Yrityksestä

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Liitteet & linkit