15 500 korkeakouluopiskelijaa saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Kela ja opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Seuranta on nyt tehty noin 163 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2012–2013. Heistä 15 500 saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Kela selvittää opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos opiskelija on edeltävän lukuvuoden aikana suorittanut keskimäärin vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyyntökirjeen. Hänen pitää palauttaa selvityksensä korkeakoulunsa opintotukilautakunnalle.

Opintotukilautakunta harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä liian vähäisille opintosuorituksille ei hyväksytä, opiskelijan opintotuki lakkautetaan 1.1.2014 lukien. Jos opintosuorituksia on erityisen vähän, eli alle 1,0 opintopistettä tukikuukautta kohti, ja opiskelijan ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti, voidaan opintotukea myös periä takaisin.

– Opinnoissa edistymisen seurantaa on viime vuosien aikana tehostettu niin, että kaikkien opintotukea saaneiden korkeakouluopiskelijoiden edistyminen tarkistetaan aiempaa yhdenmukaisemmin perustein, toteaa pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä.

Vähimmäissuoritusrajan korottamisen, kohderyhmän laajentamisen ja menettelyjen yhdenmukaistamisen tavoitteena on ollut, että korkeakouluopinnot suoritettaisiin nopeammin ja että opintotukea käytettäisiin suunnitelmallisemmin.

Vuosi sitten selvityspyyntökirjeen saajia oli 19 000, eli kirjeen saajien määrä pieneni 3 500:lla.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Opinnoissa edistyminen
Opintotuki Facebookissa www.facebook.com/opintotuki
Kysy lisää korkeakoulusi opintotukilautakunnalta:
www.kela.fi/opintotukilautakunnat

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18

Lisätietoja tiedotusvälineille:

pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, Kelan opintotukiryhmä, puh. 040 576 4479
apulaisjohtaja Hanna Nisula, Kelan opintotukikeskus, puh. 0400 670 739
etunimi.sukunimi@kela.fi

Katso tiedote ruotsiksi www.fpa.fi/aktuellt

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit