Ammatillista kuntoutusta entistä useammalle

Lainmuutoksen jälkeen ammatillista kuntoutusta Kelasta on hakenut ja saanut entistä useampi.

Ammatillisen kuntoutuksen päätöksiä on tehty Kelassa tänä vuonna jo 10 204 asiakkaalle. Tämä on 10 % enemmän kuin vastavana aikana viime vuonna. Nuorille (16–29-vuotiaille) ammatillisen kuntoutuksen päätöksiä on tehty 4 414. Heidän osuutensa on lisääntynyt 13 % viime vuoteen verrattuna.

– Hakijamäärät ovat kasvaneet tasaisesti, mutta nuorten hakijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Samaan aikaan hylkäävien päätösten osuus on jokin verran laskenut, joten suuntaus on hyvä, toteaa Kelan kuntoutusryhmän kehittämispäällikkö Juhani Rinne.

Myöntämisperusteisiin lievennyksiä

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena esim. ammatillista koulutusta, koulutuskokeiluja, työhönvalmennusta ja työkokeiluja.

Vuoden alussa ammatillisessa kuntoutuksessa tuli voimaan lainmuutos, joka huomioi asiakkaan kokonaistilanteen. Muutoksen taustalla oli hallitusohjelma, jonka tavoitteena oli turvata asiakkaalle ammatillinen kuntoutus oikeaan aikaan. Asiakkaalle tarjottiin näin mahdollisuus jatkaa työuraansa ammatillisen kuntoutuksen tuella.

Uudistuneessa laissa kuntoutuksen myöntämisperusteisiin tuli lievennyksiä. Nyt kuntoutukseen valittaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne kuten, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Työkyvyttömyyden uhka myöntämisperusteena poistui. Lainmuutos koskee ainoastaan Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä.

– Lisäksi lainmuutoksessa otetaan huomioon opiskelukyvyn heikentyminen. Esimerkiksi henkilö on voinut opiskella psyykkisesti kuormittavalla alalla ja hänellä voi olla taustalla mielenterveyden häiriö, joka on johtanut opintojen keskeytymiseen. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla voi olla mahdollisuus saada Kelan ammatillisena kuntoutuksena koulutus toiselle, hänen terveydentilaansa paremmin soveltuvalle alalle, kertoo Rinne.

Lisätietoja medialle

Kelan kuntoutusryhmä, kehittämispäällikkö Juhani Rinne, puh.050 551 6484

etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle

Verkossa www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuspalvelut

Kuntoutusasioiden palvelunumero 020 692 205 arkisin klo 8–18

Kuntoutus nyt myös Twitterissä: http://twitter.com/Kelankuntoutus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.