Aslakista tulee AURA-kuntoutus

Kela on kehittämässä työikäisille uutta yksilöllistä AURA-kuntoutusmallia. Se korvaa aiemmin käytössä olleet Aslak- ja Tyk-kuntoutukset.

AURA-kuntoutuksessa asiakkaalla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia räätälöidä kuntoutusta oman tilanteensa mukaan. Kuntoutuksen alussa kuntoutujan tilanne kartoitetaan, ja sen perusteella hänelle valitaan sopiva yhdistelmä avo- ja laitosmuotoista kuntoutusta. AURA-kuntoutus voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisena. Asiakkaan kuntoutuspolku rakentuu oikea-aikaisesti ja hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan ryhmämuotoisessa kuntoutusmallissa.

Lisäksi työnantaja ja työterveyshuolto sitoutetaan kuntoutukseen aiempaa paremmin.

– Työikäisten kuntoutusta on tutkittu ja kehitetty Kelassa vuosia. Nykypäivän työelämä vaatii kuntoutukselta yhä enemmän joustavuutta. Räätälöintimahdollisuus palvelee sekä työntekijää että työnantajaa, kertoo suunnittelija Leena Penttinen Kelan kuntoutusryhmästä.

– Moni ei voi olla työstä pois pitkiä jaksoja kerrallaan. Joustava kuntoutuspolku tarjoaa kuntoutujalle myös avopäiviä ja käyntikertoja. Näin se huomioi myös esimerkiksi yrittäjät ja määräaikaiset työntekijät.

Uusi kuntoutusmalli otetaan käyttöön vuonna 2016.

Lue lisää: Kelan tiedote 29.9.2914 Työhönkuntoutuksen kehittäminen lisäsi aktiivisuutta

Lisätietoja medialle

Kelan kuntoutusryhmä

kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren, p. 040 516 3284

etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan kuntoutusryhmä

suunnittelija Leena Penttinen, p. 040 865 2947

etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle

Verkossa www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuspalvelut

Kuntoutusasioiden palvelunumero 020 692 205 arkisin klo 8–18

Kuntoutus nyt myös Twitterissä: http://twitter.com/Kelankuntoutus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.