Elämäntilanne muuttuu, ilmoita helposti muutoksistasi

Syksy on elämänmuutosten aikaa ja monet muutoksista vaikuttavat Kelan maksamiin tukiin.

Kelan verkkosivujen Kun elämäntilanne muuttuu  -osiosta voi tarkistaa, miten muutoksesta ilmoitetaan Kelaan.

Kun elämäntilanne muuttuu -sivusto on jaoteltu eri muutosten mukaan. Niitä ovat esimerkiksi asunnonvaihto, avioliitto, ero, tulojen muuttuminen ja opiskelun aloittaminen. Kullakin sivulla on listattu tuet, joihin kyseinen muutos saattaa vaikuttaa ja kerrottu, miten asiakkaan kannattaa ilmoittaa asiasta Kelaan.

Elämäntilanteen muutokset voivat vaikuttaa asiakkaan saamiin tukiin monella tavalla. Esimerkiksi avioliiton solmiminen saattaa vaikuttaa isyysrahaan ja isäkuukauteen, kansaneläkkeeseen, lapsilisään, leskeneläkkeeseen, sotilasavustukseen, työmarkkinatukeen, työttömyysturvan lapsikorotukseen sekä lapsen opintotukeen.

Opiskelun aloittaminen puolestaan voi vaikuttaa isyysrahaan, isäkuukauteen, kuntoutusrahaan, lastenhoidon tukiin, sairauspäivärahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen, työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan, vanhempainrahaan, äitiysrahaan sekä yleiseen asumistukeen.

Ilmoita muutoksista verkossa

Kelan asiakkailla on velvollisuus ilmoittaa elämänmuutoksistaan. Jos elämänmuutokset jäävät ilmoittamatta, voi asiakas jäädä ilman hänelle kuuluvaa etuutta tai tukea voidaan maksaa aiheettomasti, jolloin se joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Monet elämänmuutoksiin liittyvistä ilmoituksista voi tehdä verkossa. Esimerkiksi tilinumeron muutoksesta voi ilmoittaa helposti Kelan asiointipalvelussa.

Lisätietoja asiakkaalle:
Verkossa www.kela.fi/muutostilanne

Lisätietoja medialle:

Kelan viestintä, vastaava tiedottaja Minna Latvala, puh. 020 634 1418

etunimi.sukunimi@kela.fi

* * *

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle p. 040 733 5221, arkisin klo 9-16
viestinta@kela.fi

Kelan tilastoryhmän puhelinpäivystys medialle p. 050 5517 960, arkisin klo 9-16

tilastot@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.

Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa

www.kela.fi/viestinta

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.