Elatustuki nousee vuoden alusta

Täysimääräinen elatustuki nousee noin kolme euroa ja on vuoden alusta 139,54 e/kk lasta kohden.

Sekä elatustuki että elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Kun elatustukia edellisen kerran tarkistettiin, jäi elinkustannusten muutoksesta huomioon ottamatta 3,9 %. Siksi elatustuen määrä nyt nousee, vaikka elinkustannusindeksi on laskenut viime vuodesta. Elatustuki ja elatusavut nousevat vuoden 2010 alusta noin 2,3 %. Kela voi maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua, elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi tai sitä ei ole vahvistettu maksettavaksi lainkaan elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Elatustukea maksetaan myös, jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu, tai jos lapsi on adoptoitu ilman kumppania. Elatusavun indeksitarkistukset tulevat voimaan suoraan lain nojalla, ja elatusvelvollisen tulee maksaa elatusavun oikeaa, korotettua määrää tammikuusta 2010 alkaen. Elatustuen Kela tarkistaa automaattisesti. Kaikille Kelasta elatustukea saaville ja heidän lastensa elatusvelvollisille vanhemmille lähetetään tammikuussa ilmoitus, jossa kerrotaan elatustuen ja elatusavun määrien muutoksesta. Maksuvapautus pienituloiselle Jos Kela on myöntänyt elatustuen elatusavun maksun laiminlyönnin perusteella, se perii elatusvelvolliselta maksamatta olevat elatusapuerät viivästyskorkoineen. Jos elatusvelvollinen ei pysty maksamaan elatusapuvelkaansa työttömyyden tai työkyvyttömyyden aiheuttaman pienituloisuuden takia, hän voi hakea siihen Kelasta maksuvapautusta. Kela voi antaa vapautuksen ainoastaan siitä osasta, jonka se perii elatustuen korvauksena. Maksuvapautuksen saaminen edellyttää, että maksukyvyttömyys johtuu pienituloisuudesta. Indeksitarkistuksen vuoksi maksuvapautus voidaan myöntää 1.1.2010 jälkeiselle ajalle, jos elatusvelvollisen tulot ovat olleet enintään 984,57 e/kk. Tätä tulorajaa korotetaan 246,14 eurolla jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohti lukuun ottamatta lasta tai lapsia, joille elatustuki on myönnetty. Lisätietoja: Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Eva Ojala, puh. 020 63 43920. etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit