Etäpalvelu jälleen käynnissä

Kelan etäpalveluita voi jälleen käyttää 7.4.2015 alkaen.

Palvelun tekniset ongelmat on saatu ratkaistua, ja palvelu on jälleen avattu asiakkaille. Tulkin tilaaminen kuvayhteyden avulla vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta on mahdollista 8.4.2015 alkaen.

Kela tarjoaa etäpalvelua englanniksi, venäjäksi, kurdiksi, pohjoissaameksi sekä koltansaameksi. Etäpalvelua hyödynnetään myös vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa, josta asiakas voi tilata tulkin kuvayhteyden avulla. Lisäksi etäpalvelua tarjotaan työttömyysturva-asiakkaille.

Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä. Palvelu lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Se on hyödyksi myös opastettaessa asiakkaita käyttämään verkkoasiointipalveluja. Kuvayhteyden välityksellä saa samanveroista palvelua kuin toimistoissa.

Palvelun käyttäminen on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi häneltä tietoteknistä osaamista. Asiakkaan käytössä tulee olla tietokone, jossa on sekä kamera että riittävästi laajakaistakapasiteettia.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/etapalvelu

Etäpalvelu englanniksi www.kela.fi/web/en/videoconnection-english

Etäpalvelu venäjäksi www.kela.fi/video-rus

Etäpalvelu kurdiksi www.kela.fi/video-kurdi

Etäpalvelu koltansaameksi www.kela.fi/video-nuorttsaamas

Etäpalvelu pohjoissaameksi www.kela.fi/video-davvisamegiella

Asiointipalvelun tuki työttömyysturva-asiakkaille http://www.kela.fi/asiointipalvelun-tuki-tyottomyysajan-ilmoitus

Tulkin tilaaminen kuvayhteyden avulla vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta http://www.kela.fi/kuvayhteys

Lisätietoja medialle:

Kelan kenttäosasto,

suunnittelupäällikkö Pirkko Kilpeläinen, puh. 020 63 41551

projektipäällikkö Asko Kiukas, puh. 020 63 41552

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit