Hae sotilasavustus nyt

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 6.7.2015.

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka on aseellisessa, aseettomassa tai siviilipalveluksessa.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustukseen kuuluvaa asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin helposti verkossa www.kela.fi/asiointi. Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kysy sotilasavustuksesta verkossa

Kysy Kelasta -palstalla Kelan asiantuntijat vastaavat arkisin nopeasti asiakkaiden kysymyksiin. Uudella sotilasavustuksen keskustelupalstalla vastataan sellaisiin kysymyksiin, joissa ei tarvitse tuntea asiakkaan yksilöllistä tilannetta. Henkilökohtaista opastusta kaipaavat ohjataan Kelan palvelupisteisiin tai puhelinpalveluun.

Keskustelupalstan aiheet on jaoteltu niin, että kysymys-vastausketjuista ei tule liian pitkiä ja selailu on helppoa eri päälaitteilla. Palsta avattiin Kelan verkkosivuilla viime syksynä. Asiakkaat voivat esittää palstalla perhe-etuuksia, opintotukea, työttömyysetuutta ja nyt myös sotilasavustusta koskevia kysymyksiä.

Lisätietoja asiakkaille:

Kelan keskustelupalsta sotilasavustuksesta: kysykelasta.kela.fi/sotilasavustus

Muut Kysy Kelasta -keskustelupalstat: https://kysykelasta.kela.fi/

http://www.kela.fi/asevelvolliset

Asevelvollisen tukien palvelunumero: 020 692 200 (ma–pe klo 8–18)

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit