Hae sotilasavustus nyt

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 4.1.2016. Lisätietoja saa asevelvollisten Kysy Kelasta -palstalta.

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka on aseellisessa, aseettomassa tai siviilipalveluksessa.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustukseen kuuluvaa asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin helposti verkossa www.kela.fi/asiointi. Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kysy Kelasta –palstalta vastauksia kysymyksiin

Viime keväänä Kelan verkkosivuilla avattiin sotilasavustuksen keskustelupalsta. Palstalla asiantuntijat vastaavat arkisin nopeasti sellaisiin kysymyksiin, joissa ei tarvitse tuntea asiakkaan yksilöllistä tilannetta. Henkilökohtaista opastusta kaipaavat ohjataan Kelan palvelupisteisiin tai puhelinpalveluun.

Palstalla on vastattu jo lähes 100 erilaiseen sotilasavustusta ja asevelvollisen tukia käsittelevään kysymykseen. Jo asiantuntijoiden vastauksia selaamalla voi löytyä vastaus itseä askarruttavaan kysymykseen.

Keskustelupalstan aiheet on jaoteltu niin, että kysymys-vastausketjuista ei tule liian pitkiä ja selailu on helppoa eri päälaitteilla. Kysy Kelasta –palstalla asiakkaat voivat esittää myös muita Kelan etuuksia koskevia kysymyksiä.

Lisätietoja asiakkaille:

Kelan keskustelupalsta sotilasavustuksesta: kysykelasta.kela.fi/sotilasavustus

Muut Kysy Kelasta -keskustelupalstat: https://kysykelasta.kela.fi/

www.kela.fi/asevelvolliset

Asevelvollisen tukien palvelunumero: 020 692 200 (ma–pe klo 8–18)

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit