Hoitopaikanvalinta.fi esittelyssä SOSTEtalk! 2015 -tapahtumassa 7.–8.10.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste esittelee uutta www.hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelua SOSTEtalk! 2015 -tapahtumassa Finlandia-talossa.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Sivusto tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla sekä asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista.

Potilaan valinnanvapaudesta selkeästi ja ymmärrettävästi

"Hoitopaikanvalinta.fi on ensimmäinen valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa on kattavasti tietoa sekä kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta että rajat ylittävästä terveydenhuollosta", kertoo yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. "Verkkopalvelu on erinomainen apu sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka jakavat jäsenistölleen tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla."

Verkkopalvelun saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sivuston tekstejä voi lukea näkemisen apuvälineillä ja ruudunlukuohjelmilla. Lisäksi sivuston kaikki tietosisältö on kuunneltavissa.

Verkkopalvelun kielivalikoima laajenee

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu otettiin käyttöön 30.9.2015 suomenkielisenä. Palvelu julkaistaan samansisältöisenä ruotsiksi (www.vardenhetsval.fi) ja englanniksi (www.choosehealthcare.fi) vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2016 verkkopalvelu julkaistaan selkokielellä ja sen tietosisällöistä tehdään viittomakieliset videot. Kielivalikoima laajenee kattamaan myös muita Suomessa paljon puhuttuja kieliä.

Lisätietoja medialle:
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste,
päällikkö Noora Heinonen, puh. 040 481 4481
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille:
Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit