Ikääntyneet löysivät kuntoutuksessa uusia vahvuuksia ja ilonaiheita – Kuntoutuksella vaikutusta koko elämäntilanteeseen

Tervetuloa kuulemaan Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeen (IKKU)  tuloksia.

Aika              ke 20.11.2013 klo 10.30–12.00

Paikka          Kela, Lounashuone, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Tarjolla lounas 10.30 alkaen

Haastateltavina ovat hankkeen tutkijoiden (JAMK, THL, VTKL) lisäksi kuntoutuja ja hänen omaishoitajansa sekä kuntoutusta tehnyt terapeuttityöpari, joista toinen toimi ryhmäohjaajana ja toinen omaohjaajana.

Eläkkeelle jäämisen jälkeen suomalaisella on edessään parhaimmillaan jopa kolmenkymmenen vuoden tulevaisuus. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseksi elämän viimeinen kolmannes muodostuu. Toistaiseksi tähän elämänvaiheeseen on ollut tarjolla melko perinteisiä ja rajattuja kuntoutuspalveluja.

”Tarina saa merkityksensä vasta lopussa”

IKKU-hankkeessa (Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanke) kehitettiin gerontologiseen tietoon perustuvaa monialaista kuntoutusta yhdessä kuntoutujien, heidän kotikuntiensa ja kuntoutuslaitosten kanssa. Monitieteinen gerontologinen kuntoutus vaikutti kuntoutujan koko elämäntilanteeseen, jolloin fyysisten oireiden ja toimintakyvyn ongelmien rinnalle löytyi vahvuuksia ja ilonaiheita. Vanhuuden ikävaiheeseen siirtymisen sijaan kuntoutukseen osallistuneet ikäihmiset ryhtyivät suunnittelemaan tulevaisuuttaan. He löysivät entisiä harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita, jotka tuottivat iloa ja antoivat toiveikkuutta tulevaisuuteen.

Keski-iältään 80-vuotiailla kuntoutujilla oli eteneviä terveydentilan muutoksia ja toimintakyvyn ongelmia, joista oli muodostumassa itsenäisen kotona selviytymisen riskitekijöitä. Riskitekijöihin pystyttiin puuttumaan aktiivisesti kuntoutuksen aikana ja kuntoutujien keskinäinen omaehtoinen toiminta lisääntyi.

Keskinäisellä yhteistyöllä kunnilla, kolmannen sektorin toimijoilla ja kuntoutuslaitoksilla on mahdollisuus tukea ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla omaehtoista ryhmätoimintaa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Ilmoittautumiset ja toiveet eritysruokavaliosta 15.11.2013 mennessä teoskehittamishanke@kela.fi

Lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kela, puh. 020 6343221, etunimi@sukunimi@kela.fi

Tutkija Aila Pikkarainen, JAMK, puh. 040 7604 316, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma, THL, puh. 029 524 7260, etunimi.sukunimi@thl.fi

Suunnittelija Tarja Ylimaa, VTKL, puh. 050 402 2528, etunimi.sukunimi@vtkl.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.