Isyysrahaa maksetaan tänä vuonna yhä useammalle isälle

Tammisyyskuussa isyysrahaa on maksettu noin 54 000 isälle, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana isyysrahan saajia oli noin 47 000. Erityisesti näyttäisi olevan kasvussa niiden isien määrä, joille maksetaan isyysrahaa vanhempainvapaan jälkeiseltä ajalta.

Isyysvapaa on enintään 54 päivää eli noin 9 viikkoa. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla.

Tammi−syyskuussa vanhempainvapaan jälkeen maksettavan isyysrahan saajien määrä oli lisääntynyt viime vuoden noin 15 000 saajasta 23 000 saajaan. Jos kasvuvauhti jatkuu alkuvuoden kaltaisena, isyysrahan saajien määrä kasvaa tänä vuonna.

Keskimäärin isät pitivät vuonna 2014 noin 26 päivää isyysvapaata vanhempainvapaan jälkeen, mikä on suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2013.

Isät pitävät edelleen vähän vanhempainvapaata

Vuonna 2014 vanhempainrahan saajista vain 4,3 % oli isiä. Tänäkään vuonna vanhempainvapaata pitävien isien määrä ei näyttäisi olevan kasvussa. Tammi−syyskuussa vanhempainrahaa on maksettu noin 2 200 isälle, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana sitä maksettiin noin 3 300 isälle.

Kaikista vanhempainpäivärahapäivistä, joihin kuuluvat äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha, äidit pitävät edelleen ylivoimaisesti suurimman osan. Isät pitivät vuonna 2014 vain 8,3 % vanhempainpäivärahapäivistä.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa www.kela.fi/isan-vapaat  

Lisätietoja medialle:
Kelan Aktuaari- ja tilasto-osasto
Suunnittelija Siru Keskinen, puh. 020 634 1372
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit