Jo viidennes työttömistä ilmoittaa työttömyyspäivänsä Kelalle verkossa

Kelan maksamaa työttömyysturvaa eli peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea sai syyskuussa 133 000 suomalaista, mikä on 19 % enemmän kuin vuosi sitten. Kelan työttömyysturva- asiakkaista jo joka viides ilmoittaa työttömyyspäivänsä verkossa.

Työmarkkinatukea sai syyskuussa 106 300 työtöntä, mikä on 10 % enemmän kuin vuosi sitten. Työmarkkinatukea saavat ne työttömät, jotka eivät täytä työssäoloehtoa tai joilla työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaika on täyttynyt. Työmarkkinatuen saajien määrä kääntyi selvään nousuun heinäkuussa. Siihen saakka määrä pysyi pitkään tasaisena ja jopa laski. Vielä kesäkuussa työmarkkinatuen saajia oli 99 600, mutta heinäkuussa määrä harppasi 105 000:een. Lisäystä selittää esim. keväällä opintonsa päättäneiden tulo työmarkkinoille. Peruspäivärahan saajat ovat selvästi pienempi ryhmä, mutta kasvutahti on ollut huomattavasti kovempi. Syyskuussa peruspäivärahaa sai 27 000 henkeä, mikä on 64 % enemmän kuin vuosi sitten. Peruspäivärahaa saavat ne työttömät, jotka täyttävät työssäoloehdon, mutta eivät kuulu työttömyyskassaan. Työtön työnhakija voi ilmoittaa työttömyyspäivänsä Kelalle verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi sen jälkeen, kun hänelle on ensin myönnetty työttömyysetuus. Sähköisen asioinnin osuus Kelassa on jatkuvasti kasvanut. Syyskuussa jo 19 % työttömyysturvan maksuista perustui sähköiseen ilmoitukseen, kun tammikuussa vastaava luku oli 13 %. Työttömän palvelut paranevat entisestään ensi keväänä, kun myös työttömyysturvan hakemuksen voi tehdä verkossa. Kelan toimistoissa vietetään 12.10. alkaen työttömien teemaviikkoa. Viikon aikana toimistoissa opastetaan työttömiä työttömyysturva-asioissa ja neuvotaan Kelan sähköisten asiointipalveluiden käytössä. Lisätietoja: Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307 etunimi.sukunimi@kela.fi Työttömyysajan tukien palvelunumero, arkisin klo 8–18, puh. 020 692 210

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit