Kainuussa asuvat saavat yleisimmin Kelan vammaisetuuksia

Kelan vammaisetuuksien saajia oli vuoden 2014 lopussa 310 100. Saajien määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna edellisvuoteen.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea sai 35 300 henkilöä, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea 10 900 henkilöä ja eläkettä saavan hoitotukea 232 900 henkilöä. Ruokavaliokorvauksen saajia oli 33 500.

Koko väestöstä 5,7 % sai vammaisetuuksia. Suhteutettuna asukaslukuun saajia oli eniten Kainuussa (8,4 %). Vammaisetuuksien saajia oli paljon myös Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Suhteessa asukaslukuun saajia oli vähiten Uudellamaalla.

Vammaisetuuksien sairausperusteissa on eroja maakuntien välillä

Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajilla yleisin sairausperuste vuoden 2014 lopussa oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriö (51 %). Varsinais-Suomessa lähes 60 % sai alle 16-vuotiaan vammaistukea mielenterveyden häiriöiden perusteella, kun Pohjanmaalla vastaava osuus oli 40 %.

Eläkettä saavan hoitotuen saajilla tuen peruste oli yleisimmin hermoston sairaus (29 %). Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä joka kolmas sai hoitotukea tällä perusteella, sen sijaan Ahvenanmaalla vain viidesosa. Ahvenanmaalla ja Satakunnassa yleisin hoitotuen peruste oli mielenterveyden häiriö.

16 vuotta täyttäneen vammaistuen saajista noin neljäsosalla sairautena oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriö. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa yli 40 % sai tukea mielenterveyden häiriön perusteella, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa vain viidennes.

Vammaisetuusmenot lisääntyivät 3,4 %

Vammaisetuuksia maksettiin viime vuonna 613 milj. euroa, mikä on 20,2 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vammaisetuuksina maksetuista euroista eläkettä saavan hoitotuen osuus oli 79 %, alle 16-vuotiaan vammaistuen osuus 13 % ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuen osuus 6 %. Ruokavaliokorvauksia maksettiin viime vuonna 9,4 milj. euroa (1,5 % vammaisetuusmenoista).

Kymmenessä vuodessa vammaisetuusmenot ovat reaalisesti kasvaneet 44 %.

Lue lisää:
Kelan vammaisetuustilasto 2014 (pdf),  Vammaisetuuksien tilastokatsaus 14.9.2015

Lisätietoja:
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Reeta Pösö, puh. 020 634 1358
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit