Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään muutaman euron kuukaudessa

Vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen inflaatio oli negatiivinen. Se tarkoittaa, että kansaneläkeindeksin pisteluku ja siihen sidotut etuudet pienenevät vuoden 2016 alussa 0,4 prosenttia.

Kela on vahvistanut vuoden 2016 kansaneläkeindeksin pisteluvuksi 1631, ja se on 0,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 pisteluku, koska inflaatio on painunut miinukselle. Kansaneläkeindeksi lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen määrittämän elinkustannusindeksin kolmannen vuosineljänneksen pistelukujen perusteella. Pistelukuihin vaikuttavat esimerkiksi elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat, jotka ovat nyt laskeneet.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia muutamia senttejä päivässä ja enintään muutaman euron kuukaudessa. Esimerkiksi työmarkkinatuki pienenee ensi vuoden alussa 32,80 eurosta 32,68 euroon päivässä, mikä merkitsee 2,58 euron vähennystä tuen määrään kuukaudessa.

Indeksitarkistus vähentää Kelan etuusmenoja 21 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Lisäksi hallitus on esittänyt (HE 30/2015), että opintotukea ja lapsilisää ei ensi vuodesta lähtien enää tarkisteta kansaneläkeindeksillä. Niiden euromäärät säilyvät samana kuin vuonna 2015.
Takuueläkkeeseen (HE 50/2015) tehtävä tasokorotus vuoden 2016 alussa nostaisi täyden takuueläkkeen määrän 766,85 euroon kuukaudessa.

Kelan internetsivuilla julkaistuissa taulukoissa on esitetty seuraavien kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät vuonna 2016:

  • kansaneläke

  • vammaisetuudet

  • perhe-eläke

  • lastenhoidon tuet

  • työttömän perusturva ja

  • sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat.

Lisätietoja asiakkaille:

www.kela.fi/kansanelakeindeksi

Kansaneläkkeiden,vammaisetuuksien ja perhe-eläkkeiden euromäärät ja tulorajat vuonna 2015 ja 2016 (taulukko) 
Eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät kuukaudessa vuonna 2015 ja 2016 (pdf)

Lisätietoja medialle

Kela, aktuaari- ja tilasto-osasto

aktuaarijohtaja Esko Karjala, puh. 020 63 41858

matemaatikko Henri Riuttala, puh. 020 63 41377

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit